קריאה להחרמת רכבת ישראל בשל פיטורי שווא של 40 עובדים

קריאה להחרמת רכבת ישראל בשל פיטורי שווא של 40 עובדים

מספר חתימות

עד כה נאספו: 76 חתימות.
פורסם בתאריך: 06/04/2009
 
רכבת ישראל פיטרה 40 עובדי חברת כח אדם ערבים מעבודתם - מדובר בעובדים שהועסקו במפגשים שבין מסילות לכבישים, אשר היו בעבר מוקד לתאונות קטלניות. חלקם הועסקו בעבודה זו 3 שנים ומנעו תאונות רבות. הסיבה היחידה להפסקת העסקתם היתה שרכבת ישראל שינתה את תנאי המכרז כך שיועסקו בעבודה זו רק יוצאי צבא, וזאת מבלי שיהיה צורך לשאת נשק במשרה זו, ובלי כל קשר לטיב ומהות העבודה! http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1074887.html מעשה זה של רכבת ישראל הוא פגיעה בזכויות אדם יסודיות ועברה על חופש העיסוק. הקישור שנעשה בין שירות צבאי לבין עבודה שאין לה שום קשר ושום דרישות הקשורות בשירות, מפלה לרעה אזרחים רבים שנמנע מהם שירות צבאי - בהם מושמטים על רקע בריאות (נפשית וגופנית) ואי התאמה למסגרת צבאית. מיותר לציין, שהדרישה לשירות צבאי כתנאי להתפרנסות פוגעת גם במי שנמנע ממנו להתגייס לצבא והתנדב לשירות לאומי (כמו כמה מהעובדים המוזכרים בכתבה) ועלולה ליצור מעמדות של אזרחים סוג א' וסוג ב'. אנו החתומים מטה נחרים את רכבת ישראל עד שתחזור בה מהחלטה זו שהיא גזענית ופוגעת בסיכויי הפרנסה של בני אדם רבים ומענישה אותם על שלא התאימו למקום העבודה ששמו צה"ל.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו