עצומה נגד ביטול קורס פיתוח שמיעה

עצומה נגד ביטול קורס פיתוח שמיעה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 65 חתימות.
פורסם בתאריך: 08/07/2008
 
ה' תמוז, תשס"ח 8 יולי, 2008 אל: דיקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופ' ישראל ברטל ראש החוג למוסיקולוגיה - פרופ' אדווין סרוסי חברי מועצת החוג למוסיקולוגיה בתדהמה ובצער קיבלנו אנו, תלמידי התארים השונים בחוג למוסיקולוגיה באונ' העברית ובוגריו,את הידיעה בדבר הפסקת עבודתה של ד"ר בת שבע רובינשטיין והסרת הקורסים פיתוח שמיעה א' וב' מתכנית הלימודים החל משנה"ל תשס"ט. לפיכך, החתומים מטה מצהירים בזאת כי: אנו רואים ביכולת לזהות בהאזנה לקטע מוסיקלי, מוקלט או חי, קטגוריות צליל בסולם הדיאטוני, מרווחים, אקורדים והצללות בו-זמניות לסוגיהן, ופונקציות הרמוניות יכולת בסיסית המאפשרת את עצם קיומה של פעילות מוסיקולוגית ובסיס שאין לו תחליף לכל רכישת ידע אחר בשדה המוסיקולוגי. לדידנו, חוג המקדיש את הרוב המוחלט של הידע אותו הוא מקנה לתרבות המוסיקלית המערבית, אינו יכול לוותר על בסיס זה לידע והמיומנויות של תלמידיו. הויתור הופך את החטיבה התיאורטית בתכנית הלימודים לתואר בוגר (הרמוניה, קונטרפונקט וניתוח יצירות לסוגיו), כחלק בל ינותק מן המכלול שהיא מהווה, ל"כלי ריק" המניח כי מוסיקה היא תופעה המתקיימת כסימנים גראפיים על דף נייר ולא כתופעה אקוסטית חיה. כפועל יוצא, גם האזנה ליצירות עבר במסגרת הקורסים ההיסטוריים, יוצאת נפסדת ולא מייחדת את ההאזנה של המוסיקולוג מזו של ההיסטוריון, למשל. להבנתנו, ד"ר בת-שבע רובינשטיין היא מומחית בקנה מידה עולמי, שבעזרת שיטה ייחודית העמידה דורות רבים של תלמידים: מבצעים, מלחינים מנצחים, מחנכים ומוסיקולוגים, בארץ ובחו"ל, המבססים את יכולתם המוסיקלית על המסד האיתן שרכשו בשיעוריה. שמה ההולך לפניה מהווה חלק מן המשיכה של החוג לתלמידים פוטנציאליים ועל החוג להתברך בתרומתה הייחודית ולראות בה מקור ליוקרה ולגאווה. זכות גדולה עוד יותר תיפול בחלקו של החוג אם מי מבוגריו או בוגרותיו ישמר, יפיץ או יפתח את שיטתה הייחודית של ד"ר רובינשטיין, המבוססת על ההנחה כי כל אדם יכול לקדם את שמיעתו המוסיקלית עד למימוש הפוטנציאל האישי בתחום זה. רבים מאיתנו חשים בפעילותנו היום-יומית את התרומה האדירה שתרמה רכישת שיטה זו לתפקודנו המקצועי. ד"ר רובינשטיין מלמדת בחוג שנים ארוכות ומפתחת מערכות יחסים אישיות ומיוחדות עם תלמידיה. הפסקת עבודתה מגיעה בשנה בה נפל עליה אסון אישי כבד, ונמצאו רבים מתלמידיה שמצאו לנכון להיות לה לעזר בימים קשים אלה, ראייה לסגולותיה כאדם וכאשת חינוך. נוסף על כל זאת, עבור תלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשס"ח מהווה תכנית הלימודים הכוללת את הקורס פיתוח שמיעה ב בשנת הלימודים השנייה, מעין חוזה הדדי בינם ובין האוניברסיטה, ולפחות הם זכאים (אם לא נתייחס להפסד של הדורות הבאים) למימוש התחייבות זו. אנו מפצירים בפקולטה למדעי הרוח ובחוג למוסיקולוגיה, מתוקף הזיקה האישית שלנו לחוג ולעתידו, להשאיר את הקורס בתכנית הלימודים, ואת ד"ר רובינשטיין בתפקידה.