מצילים את קולנוע סמדר!

מצילים את קולנוע סמדר!

מספר חתימות

5,453
 
5,000  

                                           לירושלמים  ולאוהבי ירושלים !

 

אנו קבוצת אוהבי ירושלים המעוניינים לשמר את אופייה התרבותי של העיר.

לאחרונה הוצע למכירה בית הקולנוע "לב סמדר" במושבה הגרמנית ואנו רואים בחשש כיצד נאלץ להיפרד מאחד מנכסי צאן הברזל של חיי התרבות והבילוי בירושלים לטובת יוזמות נדל"ן למיניהן.

כאוהבי ירושלים אנו רואים לנכון לא רק למחות אלא לעשות מעשה!

מטרתנו היא להציע הצעה לקניית המתחם במכרז אשר פורסם לאחרונה לגבי מכירה הנכס (בית הקולנוע, בית הקפה והמלונית) על מנת לזכות בבעלות ולהמשיך ולשמר את הפעילות התרבותית שנעשית בו במתכונתה הנוכחית.

על מנת שנוכל להציע הצעה בכוונתנו לאגד מספר רב של משתתפים אשר יתחייבו להשקיע סך של 3000-5000 ש"ח  (גובה הסכום יקבע בהתאם לרמת ההיענות לקריאה זו ובהתאם לסכום שעליו יוחלט בעזרת שמאי-כלכלן באשר לשווי הנכס).

על-מנת להוציא רעיון זה לפועל אנו פונים אליכם, לכל מי שמאמין במטרתנו , להביע את נכונותו להשתתף במיזם.

משמעותה של ההשתתפות הכספית הנה שותפות גם במטרה וגם בבעלות על הנכס על כל המשתמע מכך.

במידה והיענותכם למנשר זה תאפשר הגשת הצעה ריאלית למכרז, נפנה אליכם בימים הקרובים גם כדי לבקשכם לממש את הנכונות שהבעתם, וגם כדי לפרט בפניכם את אופן ההתקשרות שתעשה על ידי קבוצת המציעים הגדולה.

מועד הגשת ההצעות הוא 1.09.09 ולפיכך אנו זקוקים להיענותכם המהירה!

ככל שירבו המשתתפים  יגדל הסיכוי לממש את הרעיון וכולנו נמשיך להנות משכיית תרבות זו!

 

 

 פירוט תוכניות הפעולה יישלחו לאלו אשר ישאירו כתובת דוא"ל 

 

ציר הזמן של העצומה

31/08/2009
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
26/08/2009
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
25/08/2009
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
24/08/2009
העצומה השיגה 500 חתימות!
23/08/2009
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/08/2009
העצומה נפתחה