התנגדות להסכם אופק חדש

התנגדות להסכם אופק חדש

מספר חתימות

עד כה נאספו: 3,860 חתימות.
אני מורה / גננת / גימלאי/ת: 1. מתנגד/ת לתוספת שעות למורים והפחתת ערך השכר לשעה. 2. מתנגד/ת לתוספת שעות מול תלמידים. 3. מתנגד/ת לביטול שעות חינוך, ושעות תפקיד. 4. מתנגד/ת לביטול תוספת אם. 5. מתנגד/ת לביטול שעות גיל. 6. מתנגד/ת לביטול גמולי פיצול, גמול הכשרה, הפחתת תוספת טיולים . 7. מתנגד/ת להקטנת תוספת ותק. 8. מתנגד/ת לביטול גמולי השתלמות . 9. מתנגד/ת לתוספת שעות למורה, במקום תוספת שעות תקן לבית הספר. דבר שיביא לפיטורי אלפי מורים! 10. מתנגד/ת לפגיעה בגמולי שנת השבתון. 11. מתנגד/ת לפגיעה בשנת השבתון, הנחשבת 1/2 שנה לדרגה. 12. מתנגד/ת לפגיעה בשנת השבתון , המחייבת לעבוד 1/3 משרה כדי שתוכר לשנת ותק בקידום דרגה. 13. מתנגד/ת לפגיעה בשנת שבתון, המחייבת לימודים חינוכיים דידקטיים, כדי שתוכר לשנת ותק בקידום דרגה. 14. מתנגד/ת לקיצור הליכי פיטורים הגורם לחיזוק המנהל, החלשת המורה והחלשת האיגוד המקצועי שאמור להגן על המורה. 15. מתנגד/ת לאפשר למנהלים להעסיק מורה, לפטר מורה או לתגמל ולקדם מורה כרצונם. 16. מתנגד/ת לשינוי שיטת חישוב הפנסיה. 17. מתנגד/ת לפגיעה בגמול הטיולים. 18. מתנגד/ת להסכם שהוא סלקטיבי, ללא גימלאים וגננות. כידוע המורה והגננת הפעילים היום הם גימלאי המחר. 19. מתנגד/ת לויתורי תוספת שחיקה עתידיים. 20. מתנגד/ת לכך שלא כל המורים מקבלים תוספת מיידית לשכרם. 21. מתנגד/ת לכך שתuאר שני מחושב רק כתוספת 5% כשהיום מדובר ב10% , ותואר שלישי מחושב רק בתוספת 5% במקום 15% 22. מתנגד/ת לכך שתארי חו"ל לא נחשבים לצורך קידום בדרגה. 23. מתנגד/ת לתוספת שעות בלתי הגיונית לכתות ז'' ח'' ולמורי חטיבת הביניים המהווים שליש מציבור המורים. 24. מתנגד/ת למכסות שנקבעו( בין 3-10 אחוז) למעבר לדרגות 6-8 כשההתקדמות כרוכה בעמידה בפני ועדה להערכה ומדידה(מישהו יודע מה זה?) 25. מתנגד/ת לשיטת חישוב הגמלה לפי ממוצע כל שנות העבודה, ולא כמו היום שהמשכרת האחרונה היא הקובעת לפנסיה . 26. מתנגד/ת לביטול הצמדת הפנסיה לעובדי הוראה והצמדתו למדד. 27. מתנגד/ת למניעת האפשרות לדרוש תוספת שחיקה בעתיד הקרוב. אנו החתומים מטה דורשים את ביטולו המיידי של ההסכם. דורשים התחלת משא ומתן חדש בלי ביטול הישגי מזכ"לי ההסתדרות הקודמים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

29/10/2007
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
11/10/2007
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
08/10/2007
העצומה השיגה 500 חתימות!
05/10/2007
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/10/2007
העצומה נפתחה