עמק הצבאים בסכנה - לעצור השתלטות לא חוקית

עמק הצבאים בסכנה - לעצור השתלטות לא חוקית

מספר חתימות

עד כה נאספו: 6,202 חתימות.
לעיריית ירושלים ולמהנדס העיר למינהל מקרקעי ישראל לכל רשויות האכיפה והשמירה על החוק עמק הצבאים בסכנה!!! הצילו את הצבאים שבשטח לפני שיהיה מאוחר מדיי!! הצילו את העמק מהשתלטות לא חוקית!! אנו עדים בדאגה ובחרדה להשתלטות של אדם פרטי בשם קהלאני על עמק הצבאים. מר קהלאני מציג עצמו כבעל זכויות בשטח, ומפרסום מודעות המציעות לקהל לשכור חלקות לעיבוד חקלאי, והתראיינות לתקשורת עבר לפעולות בשטח עצמו, חסם את הכניסה והחל לעבוד בו בטרקטור. זאת, למרות מכתבי התראה שקיבל, בין השאר ממינהל מקרקעי ישראל, ולמרות שתכנית המייעדת את השטח לפארק טבע עירוני אושרה להפקדה, בברכת עיריית ירושלים. הצבאים נמצאים כעת בעונת המלטות, וקיימת סכנה דחופה ומיידית לפגיעה בהם לנוכח הפעילות הבלתי-חוקית בשטח. כתושבי השכונות בסביבה אנו רואים בפעילות המתאפשרת פגיעה בזכותנו להגיע לעמק וליהנות ממנו. כתושבי העיר אנו חרדים לעתיד השטחים הירוקים בה ולשמירתם מפני השתלטויות שלא כחוק. אנו רואים עצמנו נפגעים מהפעולות הנעשות בריש גלי, ונבקש להצטרף לעתירה משפטית בנדון. אנו קוראים לכם לעצור מיידית את הקורה בשטח, לאפשר את המשך הנגישות שלנו לעמק ואת קידום תכנית הפארק בהליכים הקבועים בחוק.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/11/2008
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
15/11/2008
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
13/11/2008
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
12/11/2008
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/11/2008
העצומה נפתחה