מניעת תוכנית הורדת עצים מוגנים ושתילת רבי קומות במקומם בפרדס חנה כרכור

מניעת תוכנית הורדת עצים מוגנים ושתילת רבי קומות במקומם בפרדס חנה כרכור

מספר חתימות

557
 
5,000  
בטו בשבט 22.1.08 עקרה מועצת פרדס חנה דקלים ברחוב דגניה, בתמונה. יום לאחר מכן עצרו תושבים מודאגים טרקטור, דקות לפני ששבר אלון תבור. מתברר, כי אלונים רבים אחרים ייעקרו וכך גם אקליפטוסים ועצים מוגנים רבים בתחומי המושבה. הפעילות האינטנסיבית הזו מתקיימת במצוות המועצה, ובאמירה כאילו קקל נתנו אישורם. קקל הבהירו כי לא קבלו כל בקשה להעתקה או עקירה של עצים, וממילא לא אישרו אותה. ביום א', 27.1.08 נפגשו תושבים רבים באסיפה שבה הוחלט על צעדים מעשיים למניעת התכנית להוריד עצים. אנו, תושבי פרדס חנה כרכור מבקשים לאסוף כמה שיותר חתימות של תושבים נוספים ואנשים שאכפת להם מאיכות סביבה ומנהל שלטוני תקין*. נודה לך שתחתמי / תחתום על העצומה כאן, כדי להגן על עצים העומדים להיכרת עקב תכניות פיתוח ובניה ביישובנו. * תכניות המועצה התבררו במפתיע, כשיום אחד ניצבו תושבים מול המציאות העגומה שנראית בתמונה. להלן עדות של תושב: "משיחותיי עם תושבים אחרים במושבה, הבנתי שבמושבה עומדת לקום שכונה של בניינים רבי קומות, בין היתר, במקום השטח הירוק וחורשת האקליפטוסים הנהדרת והמוגנת על-פי חוק, מצפון לרחוב דגניה, ממערב לרחוב השופטים ומדרום לרחוב הגליל בכרכור. עד שנודע לי האמור לעיל, לא ראיתי כל פרסום רשמי, הודעה לציבור או מודעה על לוחות המודעות במושבה, אשר מסבה או אשר הסבה את תשומת לב התושבים במושבה לכך שעומדת לקום שכונה כה גדולה במושבה, ובה בניינים רבי קומות". -- מן העצומה שהוחתמה ב-27.1.08 באסיפת התושבים והועברה לועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה וכן לועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון: "לאחרונה התברר לנו כי שתי תוכניות הנמצאות בשלבים שונים של תכנון ואישור בשטחי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור מסכנות עצי אקליפטוס עבותים הניצבים במקום מאז ימי המנדט הבריטי והם חלק בלתי נפרד מנופו ומהוויתו של אזור מגורינו. על פי תכנית 24ב' אשר אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בחיפה, בחודש מאי 2007, והנוגעת לשינוי יעוד שטח בגוש 10072, שונה יעודו של שטח, עליו ניצבת היום חורשת עצי אקליפטוס גדולה, לשטח לבנייה רוויה. על פי התכנון, יבנו על השטח בניינים שחלקם בני 7-8 קומות. על פי תכנית "ש/638ד' מגורים בצפון כרכור" החלה על גושים: 10071, 10072, 10074, 10100, יוקצו באזור צפון כרכור דרכים וכן תורחבנה דרכים במקום שבו גדלים עצי אקליפטוס בני עשרות שנים. עוד אנו מבקשים כי ככל שינתן אישור לפיתוח באזור זה בשטחים שבהם עומדים היום עצי אקליפטוס בוגרים, לא ינתן אישור אלא לפיתוח בר-קימא". http://www.local-blog.co.il/home/?p=1674

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/03/2008
העצומה השיגה 500 חתימות!
31/01/2008
העצומה השיגה 100 חתימות!
29/01/2008
העצומה נפתחה