תמיכה בעובדי המחסן של 'קסטרו' ודרישה מההנהלה להכיר בנציגות העובדים

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 1,749 חתימות.
בחודש האחרון קמה נציגות עובדים חדשה במרכז הלוגיסטי של רשת הביגוד "קסטרו". העובדים התארגנו כדי לשפר את שכרם, שנשחק בשנים האחרונות ונותר קפוא במשך שלוש השנים האחרונות, לקבל פיצוי הולם בעבור עבודה בשעות חג ולילה, ועוד. חשוב מכל הם התארגנו כדי שיוכלו להגן על תנאיהם ואף לשפרם באמצעות וועד עובדים, במסגרת יחסי עבודה קיבוציים. רבים מן העובדים הם בעלי משפחות, ומבקשים להתפרנס בכבוד. לאחר מספר פניות של נציגות העובדים (שמייצגת רוב מוחלט מקרב העובדים) עומדת הנהלת קסטרו בסירובה לדבר עם הנציגות ולהכיר בה תוך שהיא מתנכלת ומפעילה לחצים על עובדים ובמיוחד על נציגות העובדים. סירובה העיקש של ההנהלה לפניות הנציגות, שנעשו תוך הפגנת סבלנות גדולה מצד העובדים, מהדהד באוזני כל מי שזכויות דמוקרטיות בכלל וזכויות עובדים בפרט חשובים לו. סירוב זה הוא בעצם פגיעה חמורה בזכותם של עובדים להתארגן - זכות דמוקרטית בסיסית. אנו קוראים לכל מי שתומך בזכויות העובדים ובדמוקרטיה לצרף את חתימתו לעצומה ,להפגין תמיכה בעובדים ולאלץ את ההנהלה להכיר בזכותם הבסיסית והדמוקרטית של העובדים להתאגד. רקע על מאבק העובדים: http://www.haokets.org/article.asp?ArticleID=2361 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3448571,00.html http://career.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=is20070911_65415&layer=market&layer2=coupon&layer3=misc http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/904304.html

ציר הזמן של העצומה

28/12/2007
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/09/2007
העצומה השיגה 500 חתימות!
20/09/2007
העצומה השיגה 100 חתימות!
19/09/2007
העצומה נפתחה