Free speech at HUJI: Support Ali Baher חופש ביטוי באוני העברית - תמיכה בעלי בהר!

Free speech at HUJI: Support Ali Baher חופש ביטוי באוני העברית - תמיכה בעלי בהר!

מספר חתימות

עד כה נאספו: 258 חתימות.
חברות וחברים, תודות לכם - כל אחת ואחד מלמעלה מ200 חותמי העצומה, למעלה מ500 חותמי העצומה האנגלית ועשרות האנשים שיצרו קשר ומחו בפני האוני העברית - ניצחנו. כרטיסו של עלי הוחזר לו, כמו גם חוזה המעונות שלו. וזימון לוועדת משמעת? איזה זימון, תוהה האוניברסיטה בקולי קולות? :) תודה לכם, וכל הכבוד. אנו מזמינים את כולם וכולן לחגוג את הנצחון בבלוג שלנו - http://freespeech2008.wordpress.com צוות הקמפיין -------------- לכבוד: פרופסור מנחם מגידור, נשיא האוניברסיטה העברית פרופסור אסתר שאמי, דיקן הסטודנטים העתק: נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס אג"נ, בנובמבר השנה, עלי בהר, יו"ר וועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית, עוכב לחקירה, איבד את כרטיס הסטודנט שלו, נזרק מחדרו במעונות וזומן לשימוע משמעתי שעלול להסתיים בהפסקת לימודיו. כל זאת בשל סירובו ללחוץ את ידו של נשיא המדינה, מר שמעון פרס. ב1 בנובמבר עלי ישב ולמד בספרית האוניברסיטה, כאשר למקום הגיע נשיא המדינה והתחיל לוחץ ידיים לסטודנטים. כאשר הגיע לעלי, סירב הסטודנט ללחוץ את ידו. עלי גם הזכיר לנשיא את הפצצת צה"ל את מתחם האו"ם בכפר כנא שבלבנון, אשר הביאה למותם של למעלה מ100 אזרחים תמימים. הפצצה זו ארעה בעת כהונתו של מר פרס כראש הממשלה. מיד עם עזיבתו של הנשיא את הספריה, עלי הותקף בידי אנשי הבטחון של האוניברסיטה. הוא נלקח לחקירה בת שלוש שעות, ובסיומה נשלל ממנו כרטיס הסטודנט, הנחוץ לקבלת שירותים אקדמיים חיוניים, דוגמת גישה לספריה. למחרת, חדרו של עלי במעונות נפרץ והושחת. לאחר שהגיש תלונה בעניין, הגיעו למקום מנהל המעונות, מר יצחק חופי, וצוותו. הם התעלמו מתקרית הפריצה והודיעו לעלי כי החליטו לסיים את חוזה המעונות שלו, מכיוון שבחדר נמצאה נרגילה וכמה פוסטרים שהיו מודבקים על הקירות - עבירות זוטרות ונפוצות למדי בכל חדר מעונות בישראל ובעולם. אנו מאמינים כי בעוד שהתנהגותו של עלי הייתה עלולה להסב אי-נחת לנשיא ולמי מהנכחים, הרי שהיא מעוגנת ומוגנת בזכות חופש הביטוי. אנו סבורים כי היחס המחפיר אליו זכה הוא תוצאה של רדיפה פוליטית, הנובעת מרצון להשתיק את הקול הבולט ביותר שנשמע להגנת זכויותיהם, זהותם ותרבותם של סטודנטים ערבים באוניברסיטה העברית. אנו דורשים כי כרטיס הסטודנט של עלי יוחזר לו, כי חוזה המעונות שלו ישוחזר, ושכל ההליכים נגדו יופסקו לאלתר. אנו דורשים גם שהנהלת האוניברסיטה תתנצל בפני עלי על הפגיעה החמורה בחירותו ובכבודו, וכי כל אשר ארע יימחק מתיקו האישי. אנו דורשים גם שנשיא המדינה - התומך לכאורה מזה שנים בערכים דמוקרטיים - יבהיר את עמדתו בעניין שעורייתי זה. בכבוד רב ובציפיה לתשובתכם המהירה, הח"מ.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

09/11/2008
העצומה השיגה 100 חתימות!
08/11/2008
העצומה נפתחה