הצלת בית "מבטחים" בזכרון יעקב ממשמריו

הצלת בית "מבטחים" בזכרון יעקב ממשמריו

מספר חתימות

1,370
 
1,500  
הצילו את בית "מבטחים" בזכרון יעקב ממשמריו בית "מבטחים", הבניין הקנוני של האדריכלות הישראלית המודרנית, הבניין שזכה בפרס אדריכלות ובבול משלו, עומד להיהרס ברובו. אובייקט מניפת הבטון עומד להישמר כסמל מנותק מהקשר אסתטי, היסטורי, חברתי ותרבותי. החוויות והמקומות שאותם אפשר היה לחוות בבניין ייעלמו. הפרוש הייחודי של האדריכלות המודרנית הבינלאומית, לחצר הפנימית המזרח תיכונית יעלם. היזמית, הגברת לילי אלשטיין, המועצה המקומית, וכל הגופים כולם, תומכים נלהבים בשימור הבניין, ובכל זאת התוצר האדריכלי-שימורי, מציע להעלים את כל החוויה האדריכלית של בניין ייחודי זה. החטא הקדמון בתכנון הוא חוסר הכנת תיק תיעוד על פי ההנחיות החדשות של משרד הפנים רק תהליך מוסדר של תיק תיעוד, ניתוחו האובייקטיבי והפקת מסמך הנחיות לתכנון, יוכל ליצר את האדריכלות הראויה לבניין, ולצפיות התרבותיות של היזמית הפרויקט. לפיכך אנו החתומים מטה : 1. קוראים לבחינה מחדש של ההיבט השימורי של בית "מבטחים" בזכרון יעקוב. 2. לתיעוד וחקירה יסודיים, על פי נהלי משרד הפנים שפורסמו ב 4.3.2008 . 3. לניתוח היסטורי משווה שימקם את הבניין ברצף היסטורי של האדריכלות המודרנית הרגיונלית בארץ ובעולם. 4. להפקת מסמך הצהרת "משמעות" (ברוח אמנת בורה) הנוגעת לערכים : אסתטים, היסטורים, חברתיים ומדעיים, הנוגעים לדורות העבר, ההווה או העתיד.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

13/11/2008
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
02/11/2008
העצומה השיגה 500 חתימות!
30/10/2008
העצומה השיגה 100 חתימות!
13/04/2008
העצומה נפתחה