מתנגדים לגירוש ילדי מהגרי עבודה

מתנגדים לגירוש ילדי מהגרי עבודה

מספר חתימות

2,164
 
2,000  

רקע:

ישראל ניצבת בראש רשימת המדינות המתועשות המייבאות כח עבודה זול ובמקום השלישי באירופה בייבוא עובדים זרים ביחס  לשוק העבודה. לעובדים שהמדינה מייבאת ביוזמתה אין זכויות בסיס מעוגנות בחוק כמו ביטוח בריאות, הזכות להקים משפחה ,ללדת ילדים ועוד כהנה וכהנה.ייתרה מכך, עובדת זרה שתיכנס להריון בארץ, תהפוך באופן מיידי ללא חוקית, גם אם אשרתה בתוקף, וגם אם המעסיק מעוניין להמשיך להעסיקה.

בפועל נשים רבות נכנסות להריון ויולדות ילדים "לא חוקיים". אם ישובו לארצות מוצאן,  עם ילד “מחוץ לנישואין” יסתכנו בנידוי והדרה במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב- עלולה להישקף סכנה לחייהן על רקע חילול כבוד המשפחה. על כן, נשים אלו בוחרות שלא לשוב לארצות מוצאן למרות שאיבדו את מעמדן החוקי ולחיות כאן בישראל עם ילדיהן כשוהות לא חוקיות ואמהות וחד הוריות.

היום חיים בישראל כ-2000 ילדי עובדים זרים לא חוקיים אשר מעורים ומשולבים בחברה מגיל צעיר, הם דוברים עברית על בורייה וכבר בגיל שלוש, עם החלתו של חוק חינוך חובה, הם נכנסים למערכת החינוך שם הם מכירים ילדים ישראלים בני גילם, מתחנכים על מורשת ישראל וחוגגים את חגי ישראל. בבתי ספר בדרום תל אביב ניתן לראות כיצד ילדי\נערי מהגרים מפגינים ישראליות: שרים שירי מולדת, ומציירים את דגל ישראל. ילדים אלה לא מכירים ארץ אחרת, ומבחינתם זוהי מולדתם, מיותר לציין שהם לא מדברים שפה אחרת והקשר בינם לבין מדינת המוצא של הוריהם הוא שטחי ביותר, קשר שהולך ופוחת עם כל שנה שהם חיים כישראלים לכל דבר.

בימים אלה מתכננת משטרת ההגירה לגרש ילדים ונערים אלה מהארץ, במבצע גרוש שייפר את האמנות הבינלאומית להגנת הילד עליהן חתומה מדינת ישראל.

החותמים על העצומה קוראים לשר הפנים לחזור בו מהחלטתו לגרש נערים וילדים ישראלים למדינות עולם שלישי אותם הם לא מכירים. תחת זאת אנו קוראים לממשלת ישראל לקיים מערך טיפול הולם בילדים אלה שנתונים בסיכון גבוה ולכבד את האמנות להגנה על הילד עליהם חתומה מדינת ישראל.

 

Resisting the Deportation of Foreign Workers' Children

 

Background

Israel is among the leading industrial countries which import cheap labor force, and is the third biggest importer of foreign workers in this  market. Those workers applying to this initiative have no basic rights by law, such as health insurance, the right to raise a family, to have children, and so forth. In addition, a foreign worker who gets pregnant in Israel immediately becomes an illegal alien, even if her visa is still valid, and even if her employer is willing to continue her employment.

 

It so happens that many women get  pregnant and have "illegal" babies. Should they return to their motherlands, with a child out of wedlock, they are risking banishment and expulsion in the best case, and in some cases it is an actual life danger, due to desecration of family honor. Therefor, these women choose not to go back to their countries, and continue living in Israel with their children as illegal aliens and single moms, without any legal status.

 

As of today, roughly 2,000 children of foreign workers live in Israel, and are integrated into society from an early age. They speak fluent Hebrew, and at the age of 3, according to the compulsory education law of this state, they enter the Israeli educational system, where they meet Israeli children, learn Israeli traditions and celebrate the Israeli holidays. In schools in south Tel-Aviv you can see those children showing their Israeli characteristics in many ways: singing Israeli songs and painting the Israeli flag. These children don't know any other country, and to them, Israel is their homeland. Needless to say that they don't speak any other language, and their relations with their parents' homelands is purely superficial, and it grows weaker and weaker with every year they spend here, as Israeli children.

 

These days, the Immigration Police is planning to deport these children and youths from Israel, in a deportation operation which will be in violation with international child protection treaties signed by the State of Israel.

 

This  petition calls to the Minister of the Interior to reconsider his decision to deport Israeli children and youths to third world countries they know nothing about. Instead, we ask the State of Israel to employ an adequate treatment for these children, who are subjected to great risks, and to honor the international child protection treaties which were signed in the past.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

23/07/2009
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
08/07/2009
העצומה השיגה 500 חתימות!
19/06/2009
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/06/2009
העצומה נפתחה