צמצום שטחי המחייה של חיות הבר ביישוב פרדס-חנה-כרכור

 צמצום שטחי המחייה  של חיות הבר ביישוב פרדס-חנה-כרכור

מספר חתימות

2
 
600  
פורסם בתאריך: 03/10/2020
 

אנו תלמידי תיכון בבית הספר הדמוקרטי שבילים, בדקנו במסגרת לימודי מקצוע האזרחות בהנחיית המורה מיליה דמרי,  את השפעת תהליכי הבנייה בשטח המועצה המקומית על בעלי החיים, החיים בשטחי המועצה והזדעזענו מאוזלת היד של הרשות המקומית בכל הקשור לשימור שטחי המחייה של בעלי החיים.התפתחות שטחי המועצה המקומית והתרחבותם -מבחינת שטח בנוי וגודל האוכלוסייה- גרמה לדחיקת  חיות הבר מן השטחים בהם התגוררו, צמצמה את שטחי המחייה שלהן ופגעה בהן.  למרבה הצער , שטחן של מרבית התוכניות שמומשו ע"י המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ואלו שעדיין בתהליך- ממוקמות על מרחב המחייה של בעלי החיים. דבר זה גורם לא רק לפגיעה בנוף המושבה הכפרי שהולך ונעלם, אלא גם לפגיעה בלתי פוסקת בטבע: בצמחיה ובחיות. 

הפעילויות המאושרות של תכניות הבנייה נעשות תוך התעלמות ממערך הטבע המוגן והן מנוגדת ל'חוק להגנת חיות הבר'- הקובע שאסור לפגוע בחיות הבר, אלא בתנאים מסוימים הקבועים בחוק (חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-. 1955  ל'חוק הגנים הלאומיים , שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה', תשנ"ח 1998).ההתעלמות ואי אכיפת חוקים תגרום לנזק רב למגוון רחב של בעלי חיים ועלולה להוביל לסכנת הכחדתם ואף לפגיעה בתושבים עקב פלישתם של בעלי החיים לאיזורי מגורים לאחר שאיבדו את שטחי מחייתם.

אנו מייחלים לאסוף כמות מספקת של חתימות- איתן נפנה למועצה במקומית בפרדס-חנה-כרכור במטרה להאט את תהליך הבנייה, לשחזר בתי גידול הדומים לבתי הגידול הטבעיים אשר נעלמו עקב הבנייה המואצת ולעורר מודעות לנושא בקרב הציבור.

אנו מבקשים.ות את עזרתכם.ן להצליח לעורר שינוי עבור הסביבה שלנו, אנא חיתמו

תודה!

מאת: תהילה מיכאל, דהארמה.ת. ג'יאטסו, כליל דובין, בר הראל ואיתי אברטמן התיכון הדמוקרטי שבילים

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו