קריאה לסגירת בתי זיקוק בחיפה

קריאה לסגירת בתי זיקוק בחיפה

מספר חתימות

0
 
1,000  
פורסם בתאריך: 13/02/2021
 

אנחנו החתומים מטה קוראים לממשלת ישראל ולכנסת ישראל לפעול בנחרצות ובנחישות למימוש המלצת דוח מקינזי בעניין זיהום האוויר במפרץ חיפה, שפורסם ביום 16.6.2020 ולקבל החלטה אמיצה לסגור את בתי הזקוק במפרץ חיפה בתהליך שיסתיים בשנת 2030.

אזרחי ישראל בכל מקום במדינה זכאים במידה שווה לאיכות אוויר נקי מזיהום שיבטיח להם ולילדיהם איכות ואריכות חיים. זוהי חובתה של המדינה לעשות את כל שיידרש בכדי להבטיח זאת לתושביה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו