ono students success

אין תמונה

מספר חתימות

905
 
5,000  

סטודנטים יקרים, לאור משבר הקורונה כולנו נמצאים באותה סירה ועל כן עלינו לפעול יחד. מחודש מרץ 2020 עברנו למסלול למידה מרחוק, לצערנו המכללה מנותקת לחלוטין מהסטודנטים, במקום להקל היא מכבידה יותר. במהלך התקופה המענה שקיבלנו היה פשוט זוועה!! סטודנטים הציפו בעיות מהותיות. בניהם, אי קבלת מענה, מנהל הסטודנטים מושבת, עבודות חלף מבחן לא פרופורציונאליות. לאור המצב, הדירשה היא ברורה! מספיק לדרוך עלינו, לא נשלם שכ"ל מלא! דורשים הפחתה של כ-35% בשכ"ל. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/06/2020
העצומה השיגה 500 חתימות!
24/06/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
24/06/2020
העצומה נפתחה