רבי אחד - כינוס אחד

רבי אחד - כינוס אחד

מספר חתימות

685
 
20,000  

בשנת תשנ"ב (פר' וישלח) הכריז הרבי כי "נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים", וכעת ישנה "עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם"

אנו, נשי חב"ד- חסידות, שליחות, משפיעות, ופעילות עושות כל שביכולתנו לזרז את הגאולה האמתית והשלימה בפועל ממש, במחשבה דיבור ומעשה.

אך מה צר לנו ודווה ליבנו על שהמחלוקת עודנה ממשיכה לרקד ביננו ולהפריד בין החסידים, ובכך להפריע לתהליך הגאולה מלהתממש בפועל מיד והלא אין דבר מגונה יותר מהמחלוקת ואין כלי נושא ברכה יותר מהשלום וכבר נאמר בספר התניא קדישא:

"ואב אחד לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד"

ועל כן אנו, כנשים וכחסידות יוצאות בקריאה נרגשת לכל אשר בכוחו להשפיע:

עשו את הצעד האחרון שנותר, אחדו את השורות!

עשו כל שביכולתכם לעמוד כאיש אחד בלב אחד, וגם אם אין הסכמה, אסור שיהיו פירוד ומחלוקת.

אין שמחה גדולה יותר לאב מלראות את בניו חיים בשלום זה עם זה, ואין כאב גדול יותר למשלח מלראות את שלוחיו נפרדים זה מזה.

 "הרבי אינו מבודד והחסידים אינם מבודדים"

אנו, נשי חב"ד מכל הזרמים והקצוות קוראות לכם, רבנים, משפיעים, עסקנים, שלוחים ואנ"ש בכל אתר ואתר, לעשות כל שביכולתכם כדי להביא למעמד מיוחד ומאוחד:

רבי אחד- כינוס אחד!

כינוס השלוחים הקרב ובא הינו הזדמנות פז להראות שביכולתנו להתאחד, לוותר על המחלוקת ולהכריז כתף אל כתף ושכם אל שכם: אנחנו מוכנים לגאולה, כולנו כאחד!

אין לנו ספק כי עם מעט רצון טוב והתקשרות חסידית ניתן יהיה להגיע להסכמות, ודבר זה יגרום נחת רוח הכי גדולה ועבודה מיוחדת שאין למעלה ממנה במסירות הנפש.

ומתוך תקווה וציפיה אמתית להצטרפות כל אנ"ש ונשי חב"ד לקריאה נזכה לפעול את הוראת הרבי להתגלות בפועל בעולם.

ובאנו על החתום:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

11/10/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
10/10/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/10/2018
העצומה נפתחה