קריאה לצמצום מספר הילדים בגנים ובמעונות

קריאה לצמצום מספר הילדים בגנים ובמעונות

מספר חתימות

695
 
10,000  

לכבוד:

שר החינוך נפתלי בנט

ושר הכלכלה והמסחר אריה מכלוף דרעי

הנדון: שוויון הזדמנויות לחינוך איכותי במסגרות הגיל הרך בישראל

אנו קוראים בזאת לקביעת סדר יום חדש, אשר מציב את החינוך הקדם יסודי במקום הראוי לו בסדר העדיפויות הלאומי. עליכם, השרים הנכנסים, לפעול לשיפור משמעותי של תנאי החינוך והטיפול בגיל רגיש וחשוב זה, ולהביא להגדלה מידית בכוח האדם המוקצה לכך.

לנעשה בגן הילדים יש השפעה ארוכת טווח על התפתחות הילד. מסגרת חינוכית תיחשב לאיכותית כאשר מכלול החוויות שהילד חווה בה הוא חיובי ותורם להתפתחותו. מתברר, שלגודל הקבוצה יש השפעה מכרעת על ההתנסות החברתית של הילד, על חוויותיו הרגשיות במסגרת, ועל תפקוד הצוות החינוכי.

התקן בגני הילדים בישראל הוא של 35 ילדים במרחב (כ 25 בגיל הצעיר יותר), עם גננת וסייעת. תקן זה גבוה במידה ניכרת מזה המקובל במדינות מפותחות. היחס בין מספר הילדים למספר המטפלים בגנים ובמעונות אינו ריאלי ועלול לפגוע בהתפתחותם התקינה של הילדים. המצב הנוכחי אינו מספק את המענה הפיזי, הרגשי והפדגוגי הנחוץ לילדינו בגילאים אלו. חשוב לציין, שתוספת כוח אדם לקבוצה גדולה איננה פותרת את הקושי ואת הדחק הנפשי שחווה ילד בתוך קבוצה גדולה מדי של ילדים.

בהיבט הכלכלי- חברתי: הרשויות והאוכלוסיות המתאפיינות ברמה סוציו-אקונומית גבוהה ובינונית, יכולות לממן תנאים משופרים בגני ילדיהם. מצב זה מעמיק את הפערים בין האוכלוסיות השונות כאשר "עמדת הזינוק" לחיים של האוכלוסיות המוחלשות נמוכה יחסית לחברה.

אנו מאמינים שהשקעה בקידום שוויון הזדמנויות בגיל הרך, מעבר להיותה בעלת ערך בפני עצמה, תביא לצמצום ההוצאות העתידיות של המדינה בפיתוח תכניות לצמצום פערים חברתיים וחינוכיים, וכן לצמצום ההוצאות על שירותי רווחה בדורות הבאים.

אנו דורשים לחוקק חוק לצמצום והגבלת מספר הילדים בקבוצות בהם שוהים הילדים במסגרות החינוך לגיל הרך. בכך נאפשר קרקע אופטימאלית לצוות בעבודתם החינוכית, הרגשית והחברתית עם הילדים. מהלך זה יעניק בסיס לחינוך איכותי בגיל הרך, ויהווה חלק משמעותי במגמה לצמצום פערים, ולצדק חברתי ומוסרי בחברה הישראלית.

                              אורי פליקס, עו"ס                              מיכל קליינמן, עו"ס

        סטודנטים לתואר שני בעבודה סוציאלית. מגמת ניהול, ארגון ומדיניות באוניברסיטה העברית.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

03/06/2015
העצומה השיגה 500 חתימות!
31/05/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
29/05/2015
העצומה נפתחה