מוגנות למתמודדי הנפש ומשפחותיהם

מוגנות למתמודדי הנפש ומשפחותיהם

מספר חתימות

4
 
100  
פורסם בתאריך: 16/11/2020
 

אנו, החתומים מטה, מבקשים להשמיע את קולן של משפחות מתמודדי הנפש ולהאיר בזעקה גדולה את ה"חצר האחורית" בה מרחב חיינו נמצא במשך שנים רבות מידי.

היעדר מענה מתאים ומספק עבור נפשם הסוערת של מתמודדי הנפש, כבר גבה מחירים יקרים מידי ובכל יום ממשיך וגובה מחירים נוספים.

אנו מכירים מקרוב את תחושת חוסר האונים והתחושה שהכתובת כתובה על הקיר ותחושת החירום והוודאות בדבר הסכנה הקרבה, נשארת בתוך בתינו פנימה ואינה מחלחלת לדרגים הממונים על הטיפול בכך.

אנו קוראים לשר הבריאות, שר העבודה והרווחה והשר לבטחון פנים, לכנס בדחיפות וועדה אשר תדון במקרי אשר בהם נשקפת סכנה לחיי מתמודדי הנפש וסביבתם ויחד נמנע את הטרגדיה הבאה.

אנו מאמינים כי ישנם מספר מוקדים אשר בשימת דגש עליהם, יוכלו לתת מענה למצבי הקיצון: :

  • מנגנון סנכרון בין המשטרה ובין בריאות הנפש- יש לייצר סנכרון בין מערכות אלו, על מנת לאתר מתמודדי נפש אשר זקוקים לטיפול והשגחה נוספים, באופן אשר יאפשר הגנה על חייהם וחיי סביבתם.
  • משקל נוסף לקולה של המשפחה וסביבתו הקרובה של מתמודד הנפש בעת התראה על סכנה, אופן הטיפול וזמן /אופן השחרור מאשפוז. פעמים רבות ישנה התעלמות מדיווחי המשפחה. אנו מאמינים כי משפחתו של המתמודד מכירה אותו מקרוב, על כל צרכיו ומשאבי חייו ויכולה להוות נדבך חשוב ביותר בתכנון הטיפול והסיוע למתמודד.
  • הידוק "צו מרפאתי"- פעמים רבות כאשר ניתן צו מרפאתי, מתמודד הנפש מסרב לשתף פעולה עם הטיפול והצו אינו נאכף . כתוצאה מכך-מצבו של המתמודד מתדרדר , לעיתים עד כדי מצבי סיכון קשים. אנו מבקשים ודורשים הידוק בכל נושא הפיקוח ואכיפת צו טיפול משמעותי זה!!
  • יצירת ערוץ ישיר לפסיכיאטר תורן אשר בסמכותו להורות על התערבות מיידית- כיום, בהיעדר מענה זמין וישיר לפסיכיאטר המחוזי, המשפחות נאלצות להתמודד לבדן בהיעדר מענה ובזמן זה פעמים רבות ישנה התדרדרות במצבו של המתמודד. כמו בתחומים חירומיים אחרים, גם בתחום זה של בריאות הנפש, ישנה חשיבות רבה בהקמת מוקד הזמין 24/7 ומענה זמין בעיתות חירום ומצוקה על מנת לסייע למתמודד ולסביבתו ולמנוע החרפת מצבו הנפשי.

  • הערכת מסוכנות- במקרים מסוימים בהם ישנו דיווח על מתמודד נפש אשר עלול לסכן את סביבתו, ישנה חשיבות להערכת המסוכנות שלו כתנאי לחיים עצמאיים או המשך טיפול במסגרת פתוחה . במידה והוכח רצף אשר מעיד על דפוס אובססיבי, אלים ומאיים על סביבתו, אנו מבקשים כי המדינה תדאג עבור המתמודד טיפול כוללני אשר יסייע לייצב את מצבו ויאפשר לנו לחיות בבטחון ובשלום באופן אשר יבטיח כי נישאר יציבים עבורנו, עבורו ועבור יתר ילדינו. במקרים בהם הוכח דפוס מסכן- אין מקום לשיקול דעתו של המתמודד בדבר חיוניות והמשכיות רצף הטיפול , עד אשר הטיפול יוכח כיעיל ומוווסת במידה אשר סביבתו לא תהיה בסיכון!
  • בדיקת משאבי המשפחה- ישנן משפחות אשר מצבו הסוער של בן משפחתם מתמודד הנפש, מביא אותן לכדי קריסה נפשית, כלכלית ומשפחתית ועוד. אנו סבורים כי על מנת לאפשר למתמודד מעטפת טיפולית ראויה , ובמקביל- לשמור על משאביהם של יתר בני המשפחה לחיות, מן הראוי לבדוק ולהתייעץ עם משפחתו של המתמודד, להעריך יחד איתם את יכולותיהם ולספק סיוע נוסף מצד הגורמים האמונים על הטיפול במתמודד, על מנת שהמתמודד ומשפחתו יוכלו לחיות חיים של ממש, בכבוד ובביטחה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו