אומרים לא לסלילת כביש דרך רחוב נצח ישראל

אין תמונה

מספר חתימות

45
 
100  
פורסם בתאריך: 12/09/2021
 

עבור ראש עיריית הוד השרון מר אמיר כוכבי,

אנו תושבי רחוב נצח ישראל קוראים לעיריית הוד השרון שלא לסלול כביש מעבר המחבר בין רח' נצח ישראל לרח' הנשיאים.

הכביש ינתב תנועה רבה של כלי רכב דרך רח' נצח ישראל ויוליך לפגיעה קשה באיכות חיי התושבים.

ההליך התכנוני התבצע על ידי מחלקת התנועה של עיריית הוד השרון ללא ידיעתנו.

אנו דורשים שהעירייה תעצור לאלתר את התכנית הקיימת ותשתף אותנו התושבים בתכניות הפיתוח של הרחוב תוך שמירה על צביון השכונה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו