לא להקמת אנטנה סלולרית נוספת ביפעת

לא להקמת אנטנה סלולרית נוספת ביפעת

מספר חתימות

197
 
200  

                                                                                                      12.1.2022

אל:                                                                                                                      מזכירות קיבוץ יפעת

מנהלת אגודה קהילתית

הנדון: התנגדות תושבים להקמת אנטנה סלולרית חדשה בתחומי קיבוץ יפעת                                                 

במהלך חודש דצמבר 2021, הציגה הנהלת קיבוץ יפעת תוכנית להקמת אנטנה סלולרית במתחם שלהב הממוקם מתחת למוזיאון ולשכונת ההרחבה, סמוך לבתי המגורים ולביה"ס התיכון. בתאריך 5.1.22 התקיים מפגש זום הסברה לתושבי הקיבוץ, בו הוצגו נתונים והתקיים דיון.

אנו תושבי יפעת והישובים הסמוכים, עובדי מערכת החינוך והורי תלמידי בית הספר העמק המערבי ביפעת החתומים כאן מטה, מתנגדים בתוקף למהלך זה!

  • אנטנה סלולרית מהווה איום בריאותי, נזקי הקרינה המייננת לא נחקרו לאורך זמן, לא נהיה שפני הניסיון! (אחוזי התחלואה בסרטן ביפעת מצביעים על גידול משמעותי בשנים האחרונות, מאז הוקמה אנטנת הכוסות ליד הלולים)
  • בתחומי הקרינה הישירה הצפויים נמצאים בתי תושבים, המוזאון וביה"ס תיכון אזורי, בריאות תושבי יפעת, תלמידי התיכון וכן תושבי היישובים הסמוכים אינה מנדט של הקיבוץ להחליט עליו!
  • לאחר הקמת האנטנה תהיה אפשרות לחברת הסלולר לאפשר הוספת אנטנות ע"י חברות אחרות, משרד הביטחון ועוד, מבלי לקבל את אישורו של הקיבוץ. הסכנה העתידית אף גדלה!

אנו מבינים שמהלך זה מהווה איום על בריאותנו ובריאות ילדינו ולא מסכימים שהנהלת הקיבוץ תסכן את חיי הקהילה שלנו לצרכי רווח כלכלי גרידא לקופת הקיבוץ.

הבית שלנו הוא היקר לנו מכל ויפעת היא ביתנו, לא נפקיר אותו!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

15/01/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
14/01/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
12/01/2022
העצומה נפתחה