להפסקת עבודתו של רופא בוועדות של ביטוח לאומי

 להפסקת עבודתו של רופא בוועדות של ביטוח לאומי

מספר חתימות

172
 
1,000  

העצומה תוגש לשר הרווחה ולהנהלת ביטוח לאומי, לסרטון ההסבר לחצו למטה! 

לאחרונה בדרך לא דרך, נודע לנו שרישיונו של הפסיכיאטר ד"ר מיכאל רומוב נשלל ל-10 חודשים. הממונה על אמצעי המשמעת במקצועות הרפואיים במשרד הבריאות, כבוד השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, שלל את רישיונו לעסוק ברפואה של ד"ר מיכאל רומוב, לאחר שקבע כי התנהלותו חמורה, בלתי נשלטת וקלוקלת.

הוא אף המליץ למוסד לביטוח לאומי לשקול את המשך העסקתו של הפסיכיאטר, כפוסק בוועדות העררים של המוסד לביטוח לאומי.

ד"ר מיכאל רומוב  הגיש ערעור על החלטה זו. כבוד השופטת תמר נאות פרי שדנה בערעור השאירה את שלילת הרישיון על כנה. עם זאת, לדאבוננו השופטת לא מצאה לנכון, שיש להפסיק את העסקתו של ד"ר' רומוב כפוסק בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי. 

 אנו סבורים, שהשופטת טעתה בסיומת פסק הדין.

האם כבוד השופטת הייתה מוכנה שד"ר מיכאל רומוב לאחר שנקבע  בשתי ערכאות שיש לשלול את רישיונו לעסוק ברפואה, יפסוק בענייניה או בענייני הקרובים לה במסגרת הוועדות של ביטוח לאומי?

אחרי ששתי ערכאות שיפוטיות המליצו לשלול באופן זמני את רישיונו של ד"ר רומוב מלעסוק ברפואה, היינו מצפים  שהנהלת ביטוח לאומי תפעל כפי שהמליץ לה כבוד השופט בדימוס אמנון סטרשנוב.

למעשה, היינו מצפים מהנהלת המוסד לביטוח לאומי ומשר הרווחה, להפסיק את עבודתו של הפסיכיאטר ד"ר מיכאל רומוב גם בהעדר המלצה כזו, זה ממש היגיון פשוט! 

מסתבר, שלגורמים מסוימים בביטוח לאומי ובמשרד הרווחה, קשה מאוד עם ההיגיון הפשוט הזה. אותם גורמים, מעוניינים להשאיר את ד"ר' מיכאל רומוב כפוסק בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי. הם מעוניינים, שהוא ימשיך לקבוע את גורלם ועתידם של אלפי נכים.

אבל אנחנו לא ניתן לזה לקרות!

הסיבה שבגינה נשלל רישיונו של ד"ר רומוב היא שהוא פגע פגיעה קשה מאוד באדם נכה ובעיקר בשמו הטוב ועל כך הוא נענש בשלילת רישיונו לעסוק ברפואה למשך 10 חודשים (לטעמנו העונש הזה קל מדי בנסיבות העניין). 

 אבל אסור לתת לדר' רומוב להמשיך לפגוע גם בנכים אחרים ועוד במסגרת הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי!

אנו קוראים לכל ארגוני הנכים, ללשכת עורכי הדין, לראשי הארגונים החברתיים, לחברי הכנסת ולכל אזרחי המדינה שאמון הציבור במוסד לביטוח לאומי יקר לליבםלחתום עכשיו על העצומה הקוראת להפסקה מיידית של פעילותו של ד"ר מיכאל רומוב כפוסק במסגרת הוועדות של ביטוח הלאומי. אנו מקווים ששר הרווחה והנהלת הביטוח הלאומי יתעשתו מהר ויעשו את המעשה הנכון.

במידה ואותם גורמים ימשיכו להגן על הרופא שרישיונו נשלל באופן זמני, אנו נמשיך לפעול באמצעים חריפים יותר. 

אם גם אתם חושבים שאסור לתת לדר' רומוב, רופא שרישיונו נשלל באופן זמני, להמשיך ולפסוק במסגרת הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, הפיצו את העצומה בקרב כל חבריכם

וחתמו עכשיו על העצומה  הזו!

את העצומה נגיש לשר הרווחה, להנהלת המוסד לביטוח לאומי ולכל אותם גורמים שביכולתם להביא לפיטוריו של ד"ר מיכאל רומוב כפוסק בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

אז קדימה  נא לחתום על העצומה עכשיו!

 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

28/07/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
26/07/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
11/07/2022
העצומה נפתחה