חשפו את שם המרצה המטריד באוניברסיטת תל אביב

חשפו את שם המרצה המטריד באוניברסיטת תל אביב

מספר חתימות

944
 
1,000  

מרצה בכיר מאוניברסיטת ת"א הורשע בעבירה של הטרדה מינית של סטודנטית והתנהגות בלתי הולמת. סטודנטית לתואר שני, שומרת נגיעה, פנתה אליו כדי שינחה אותה לתזה. הוא פנה אליה בכינויים משפילים, נגע בה, שאל אותה שאלות על חיי המין שלה ושל בעלה, שאל אותה אם היא במחזור ואף הציע לה לנהל עמו רומן. לאור זאת, המרצה הורשע בהטרדה מינית, אך ועדת המשמעת פסקה שעונשו יסתכם בנזיפה, ושהוא לא יושעה מתפקידו. עוד הוחלט שהוא ימשיך ללמד בשנת הלימודים הקרובה, וששמו לא יחשף בפרהסיה. הצטרפו אלינו לדרישה לחשוף את שמו.

אנחנו נתקלות לא אחת במרצים שמרשים לעצמם להתנהג באופן מבזה כלפי סטודנטיות, כי הם יודעים שהמערכת תגן על המוניטין שלהם ועל כבודם. על כבודנו ועל ביטחוננו האישי כסטודנטיות - המערכת לא טורחת להגן.

תא הסטודנטיות "תל-אביביות" שלח הבוקר פניה חריפה לנשיא האוניברסיטה ולסגנו, לדיקני הפקולטות, ולבעלי ובעלות תפקידים נוספים באוניברסיטה, בדרישה לחשוף את שמו של המרצה המדובר.  לא יכול להיות שמי שמטריד סטודנטיות מינית, פוגע בהן ובהמשך השכלתן - ימשיך בעבודתו כאילו כלום לא קרה. זוהי זכותנו כסטודנטיות באוניברסיטת תל-אביב לדעת מי בקמפוס מטריד מינית, על מנת שנוכל לפחות להימנע מנוכחותו – אם האוניברסיטה לא מוכנה להגן עלינו מפניו. 

אנו דורשות מהנהלת האוניברסיטה לפרסם את שמו של המרצה המטריד לאלתר, ולחייב אותו להשתתף בסדנה למניעת אלימות מינית, כדי לוודא שהוא לא מהווה סכנה עבור הסטודנטיות שהוא מלמד ומנחה. להצטרפות לדרישה שלנו, חתמו על העצומה והפיצו אותה.

=========================================

להלן נוסח המכתב שנשלח הבוקר:

אנו, סטודנטיות באוניברסיטת תל אביב, מזועזעות ונפגעות מהחלטת ועדת המשמעת האוניברסיטאית שלא להדיח מתפקידו את המרצה הבכיר אשר הטריד מינית, ואף לאפשר לו להמשיך ללמד בשנת הלימודים הקרובה. אנו רוצות להזכיר כי על פי הנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב - אוניברסיטת תל-אביב תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים, שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

החלטת הועדה אינה עולה בקנה אחד עם מטרתו של הנוהל הנ"ל. לא זו אף זו, הועדה קבעה על איסור חשיפת שמו של המרצה הבכיר, אשר ימשיך ללמד ולהנחות סטודנטיות לתזה. אנו עומדות נבוכות ותמהות לאור החלטה זו, שכן אם על פי החלטת ועדת המשמעת ניאלץ ללמוד תחת מרצה שהטריד בצורה כה בוטה סטודנטית שכפופה לו, לפחות היינו יכולות, בהינתן פרסום שמו, לנקוט במשנה זהירות בעצמנו ולקבל החלטה מודעת ומושכלת לגבי הקורסים שנרשם אליהם, והמנחים שנפנה אליהם. אם כן, לא זאת בלבד שהוחלט כי המרצה האנונימי ימשיך להיות בעמדת כוח עלינו, הסטודנטיות במוסדכם, ולסכן אותנו; אלא החלטה זו למעשה מונעת מאיתנו את האפשרות לשמור על עצמנו.

אנו לא נרגיש בטוחות בקמפוס עד אשר לכל הפחות יפורסם שמו של אותו המרצה שהחליט שמסמכותו להציע הצעות מגונות לסטודנטית, לפנות אליה בכינויים משפילים, להטריד אותה ואולי החשוב מכל – לפגוע בהשכלתה, בכבודה, ובביטחונה האישי. אנו דורשות מכם לפחות לאפשר לנו לממש באופן עצמאי את זכותנו לסביבת לימודים בטוחה ומכבדת.

בכבוד,

תא "תל-אביביות"

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/07/2016
העצומה השיגה 500 חתימות!
11/07/2016
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/07/2016
העצומה נפתחה