התנגדות לתכנית נת- 2035

התנגדות לתכנית נת- 2035

מספר חתימות

310
 
2,500  

אנו, תושבים מודאגים מנורדיה , גנות הדר , נתניה ובית יצחק קוראים לביטול ייעוד תא שטח 290 הגובל בישובינו לכל סוג של מתקנים הנדסיים בתוכנית המתאר של עיריית נתניה.

אנו מתנגדים להקמת כל סוג של אתרי הפסולת המתוכננים לקום שם, לחניון של למעלה משמונים משאיות ולשאר המתקנים כפי שהם מופיעים בתכנית מתאר כוללנית נת/2035 ("התכנית").

בתי תושבים נמצאים עשרות מטרים בודדים מהמתחם כך שנשקפת לנו סכנה בריאותית כמו גם נזק בלתי הפיך לאיכות הסביבה.

התכנית, ששלביה התכנוניים הוסתרו מעיני הציבור תוכננה בניגוד חמור להסכמים קודמים והופקדה רק לאחרונה, היא כאמור מסוכנת לחיי תושבי הסביבה ולא מתאימה לאיזור.

התכנית מתעלמת במכוון מההשפעה שתהיה למתקנים הנדסיים על בריאות הציבור שגר עשרות מטרים מהמקום, זיהום האוויר, מטרדי ריח, הכבדה ממשית על התנועה ופגיעה בסביבה.  התכנית פשוט לא מתייחסתלהשלכות חמורות אלה!

מועצת לב השרון ועיריית נתניה טוענות שיגישו התנגדות משלימה לעגן הקמת מתקני פסולת מסוגים כאלה ואחרים שהיא סבורה שאינם בעייתיים. מניסיון עבר שלנו מול רשויות אלה אנחנו לא קונים את זה!!!

כל תחנת פסולת עדיין מהווה מטרד חמור, ובטח כאשר תושבים גרים בצמידות כל כך גבוהה למתקנים אלה. זו סכנת נפשות!

אנחנו מוחים כנגד התכנית וייעוד תא שטח 290, וקוראים לבחינתה מחדש, בצורה מתקדמת, משותפת לתושבי האזור ובאופן שלא בא על חשבון בריאות הציבור ! !

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

05/09/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
05/09/2021
העצומה נפתחה