עלאת המודעות בנושא זריקת פסולת של תרופות למקומות מיועדים

עלאת המודעות בנושא זריקת פסולת של תרופות למקומות מיועדים

מספר חתימות

4
 
300  
פורסם בתאריך: 08/06/2021
 

הגידול בתעשיית התרופות, בשיווק התרופות ובהנגשתן לאוכלוסיות שונות, הביאו לעליה משמעותית בצריכת התרופות בעולם. מגמה זו צפויה להתרחב עם הגידול באוכלוסייה ועם הנגשת הרפואה המערבית בכלל ותרופות בפרט לאוכלוסיות חדשות.

קיימים סיכונים בריאותים שונים בעקבות צריכת תרופות ואגירתן כמו סיכון לנטילה לא מבוקרת של תרופות וכן סכנה של שימוש לא נכון בתרופות אצל ילדים ונוער.

אנשים רבים משתדלים להקפיד על התקן והכללים של הפרוטוקול בעת נטילת התרופות אך מה לגבי זריקתן?

השלכת פסולת תרופתית ביתית לאשפה, לשירותים או לכיור עלולה לגרום לסכנות סביבתיות המסכנות גם את בריאות הציבור.

  • חלק מהתרופות מכילות חומרים פעילים ויציבים אשר מצטברים בסביבה וכמעט ולא מסולקים במכוני טיהור השפכים (מט"שים). לפיכך, שאריות של תרופות עלולות להגיע למי הקולחין המשמשים להשקיה חקלאית
  • שאריות התרופות עשויות לחלחל למאגרי מים ולאקוויפרים ולזהם את מי השתיה.
  • שאריות של תרופות עשויות להגיע לנחלים, לאגמים ולנהרות, לסכן את המערכת האקולוגית ובכך גם להשפיע באופן עקיף על האדם ובריאותו.
  • השלכת תרופות אנטיביוטיות למערכת הביוב עלולה לגרום לעלייה בעמידות חיידקים לאנטיביוטיקה.

בישראל אחוז מועט מהאוכלוסייה מקפיד על זריקת תרופות למקומות המיועדים לכך.

אנו מבקשות את חתימתכם לעצומה על מנת לעורר מודעות לפרסום הנושא למעננו ולמען ילדינו. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו