אומרים לא לייצוא הגז -שומרים על המשאבים של כולנו

אומרים לא לייצוא הגז -שומרים על המשאבים של כולנו

מספר חתימות

1,315
 
10,000  

הגז הטבעי שנמצא אל מול חופי ישראל הוא משאב טבע שיכול, על-ידי ניהול נכון וחכם, לאפשר להבטיח את כוחה והישרדותה של מדינת ישראל אל עבר המאה ה-22 ומעבר לכך. פיקוח אחראי על מאגרי הגז יסייע למדינת ישראל לשמור על משאבים בשווי מאות מיליארדי דולרים ולדאוג לרווחת הדורות הבאים של אזרחי ישראל.

 

בעלי חברות הגז לוחצים בימים אלו לייצא את מרבית מאגרי הגז הטבעי למדינות זרות, על-מנת להרוויח כמה שיותר מהר, על חשבוננו ועל חשבון ילדינו. משמעות צעד זה תהיה שימוש יתר במשאבי הטבע השייכים לכלל אזרחי המדינה, כך שאלו יגמרו תוך פרק זמן של 20-30 שנה בלבד.

 

מאגרי הגז הטבעי הם נכס אסטרטגי של מדינת ישראל - השחרור מהצורך לייבא מקורות אנרגיה ממדינות זרות צפוי למנוע התייקרויות רחבות היקף במחירי החשמל בעתיד ולחזק את מעמדה הגיאו-פוליטי של מדינת ישראל. במקביל, מסייע השימוש בגז עבור הפקת חשמל להפחתה ניכרת בזיהום האוויר, תמותה ותחלואה ולנזקים כלכליים המוערכים במיליארדי שקלים מדי שנה.

 

בעלי חברות הגז בישראל, קבוצה של טייקונים מקושרים היטב אשר קיבלו את רשיונותיהם לשדות הגז בסוד וללא מכרז, חינם אין כסף, טוענים כי מדינת ישראל צריכה לתת להם לנהל את מאגרי הגז כראות עיניהם. אין בהם רצון לחכות 60 שנה עד שיסיימו למכור בישראל את כלל מאגרי הגז שבשליטתם – הם מחפשים אחר ודאות מקסימלית שתספק להם את כספם עוד בשנות חייהם. למדינת ישראל ולנו האזרחים, לעומת זאת, אינטרס שונה בתכלית. אנו רוצים משק אנרגיה אפקטיבי, אמין, וחזק שישרת את אזרחי המדינה גם ל-100 ו-200 שנים, ולנצל את המתנה שקיבלה מדינת ישראל לפתרון ארוך טווח שישרת גם את ילדינו ונכדינו. על ממשלת ישראל לדחות את הנסיונות לשים את עתיד האנרגיה של מדינת ישראל בידיה של קבוצת אנשים אשר עניינה היחיד הוא רווחיה הפרטיים.

 

אנו קוראים לממשלה לשמור על העקרונות הבאים:

 

  1. איסור ייצוא הגז הטבעי הישראלי באופן גורף, עד להתבהרות צרכיה ארוכי הטווח של מדינת ישראל בתחום האנרגיה. הגז הטבעי אינו משאב מתחדש וסופו להיגמר, כך שהוא לא יכול לספק למדינת ישראל עצמאות אנרגטית בטווח הארוך.  אם נייצא גז כעת, סביר להניח שניאלץ לייבא בעתיד גז במקומו ממדינות זרות, במחיר גבוה יותר. במידה ונייצא מחצית מכמות הגז הקיימת כיום, משמעות הדבר היא ייבוא עתידי של כמות גז מקבילה בשווי מאות מיליארדי דולרים.
  2. על-מנת להשיג עצמאות אנרגטית לאורך העשורים הבאים, בהם ממשיכים ומדלדלים מאגרי האנרגיה בעולם ומרבית שדות הגז והנפט הקיימים מתגלים במדינות עוינות, על מדינת ישראל להשקיע במעבר הדרגתי למשק אנרגיה המבוסס על מקורות אנרגיה מתחדשת, אשר יספקו למדינה עצמאות אנרגטית מלאה. על מאגרי הגז לשמש גשר לעתיד, על-ידי השקעת חלק משמעותי מהרווחים בפיתוח אנרגיות מתחדשות ובתשתיות לשיפור ניצול האנרגיה של מדינת ישראל.
------------------------------------------------------------------------------------------------------בכתיבת העצומה השתתפו :

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

02/09/2012
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
30/08/2012
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/08/2012
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/08/2012
העצומה נפתחה