אומרים לא לכבילת נשים

אומרים לא לכבילת נשים

מספר חתימות

1,663
 
2,000  

אנו, נשים וגברים, מתנגדים בכל תוקף לכל הסדר כבילה של נשים עובדות למעסיקיהן! 

ביום שני הקרוב, 16.5.2011, תעלה בכנסת לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק ממשלתית, המבקשת לכבול את מהגרות העבודה בתחום הסיעוד למעסיקיהן ולאזור גיאוגרפי.

על פי הצעת החוק שר הפנים יהיה רשאי לקבוע את מספר המעסיקים ביניהם תהיה רשאית מהגרת עבודה בענף הסיעוד לעבור. כמו כן שר הפנים יהיה רשאי לקבוע באשרה של מהגרת העבודה את האזור גיאוגרפי בו היא תועסק. בנוסף, כל עובדת שלא תועסק בתחום העיסוק כפי שמופיע באשרתה בתקופה של למעלה מ-90 יום, שר הפנים יבטל את אשרת העבודה והשהייה שלה.

מה זה אומר בפועל?

1.מהגרת עבודה שנאלצה לעזוב את מעסיקיה בגלל סיבות שונות (פיטורים, פטירת המעסיק, הלנת שכר, הטרדה מינית, אונס, תנאי מחייה קשים, עבודה סיזיפית ללא שינה ועוד), ומספר המעסיקים ביניהם עברה גבוה מהמספר אותו קבע שר הפנים, יבוטל רישיון עבודתה והיא תגורש מישראל!

2.מהגרת עבודה תקבל אשרת עבודה בה יקבע אזור גיאוגרפי בו תהיה רשאית לעבוד. אם היא תאלץ לעזוב את מעסיקה מכל סיבה שהיא ולא תוכל למצוא מעסיק חדש באזור הגיאוגרפי אליו שויכה, היא לא תוכל היא לחפש מעסיק באזור חדש.

3.תתחזק תופעת הדלת המסתובבת ממנה נהנות חברות כוח האדם. מספר מהגרות העבודה שתשהינה שלא כחוק בישראל יגדל, ועובדה זו תמריץ את חברות כוח האדם לייבא לישראל עובדות חדשות שתשלמנה תמורת אפשרות זו אלפי דולרים דמי תיווך לא חוקים.

בשבוע בו מדינת ישראל חוגגת את עצמאותה, מנסה הממשלה להגביל את צעדיהן של מהגרות העבודה באמצעות חוקים דרקוניים תוך שהיא בזה להחלטת בג"ץ מ 2006 שקבע כי הסדר הכבילה של מהגרי עבודה למעסיקיהם הוא בבחינת עבדות מודרנית.

אנו דורשים להוריד את הצעת החוק כליל מסדר יומה של הכנסת!

הצעת החוק מהווה חוסר כבוד מוחלט לזכויות אדם בסיסיות כמו כבוד האדם וחירותו. לא יעלה על הדעת כי מהגרת עבודה תאלץ לחשוב פעמיים בטרם תעזוב מעסיק מתעלל, או בטרם תחפוץ לשנות מקום מגורים.

לינק להצעת החוק:http://www.kavlaoved.org.il/UserFiles/File/entrylaw.docעמדת הארגונים החברתיים בנוגע לחוק:

http://www.kavlaoved.org.il/UserFiles/File/Slaverylaw.pdf

פניית המשפטנים הישראלים ליו"ר הכנסת:

http://www.kavlaoved.org.il/UserFiles/File/Lawyers%20.pdf

ציר הזמן של העצומה

27/03/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
13/03/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
12/03/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/03/2011
העצומה נפתחה