זכויות ניצולי השואה - מכתב לראש הממשלה

זכויות ניצולי השואה - מכתב לראש הממשלה

מספר חתימות

734
 
100,000  
להלן דברי מר צבי מיתר , יו"ר עמותת יש - ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל (ע"ר):ועדת החקירה הממלכתית לסיוע לניצולי השואה שהוקמה ביום א' בשבט התשס"ח , 8 ינואר, 2008 , 63 שנים מאז תום מלחמת העולם, הצביעה על ליקויים שנמשכים שנים, ובעקבות ועדת דורנר חלו מספר שיפורים, אך המלאכה טרם הסתיימה.עשרות אלפי ניצולי שואה הלכו לעולמם לפני שהצליחו לממש אתזכויותיהם, ואלה שעדיין בחיים, חשים קיפוח, הפליה,ואכזבה מיחסה של המדינה כלפיהם. לפני שנים צוטט מבקר המדינה מר מיכה לינדנשטראוס באומרו שיחסה של המדינה כלפי ניצולי השואה יש בו עוול ציבורי, ולדעתו גם עוול לאומי, וקבע שרשויות המדינה חייבות לנהוג ברוחב לב, באנושיות ובפתיחות בניצולי השואה.לנו ציבור ניצולי השואה ברור שמוסדות המדינה לא אימצו את דברי המבקר.

אנו פונים אליך שוב, בשמם של אלפי ניצולי השואה ובהתחשב בכך ששעון החול הולך ואוזל, אנו מבקשים ממך אישית ליטול את היוזמה בנושאים הבאים:

 
   •    אנו תובעים, בכל תוקף, להשוות את הזכויות הכספיות והכרה בנזק בבריאות של מקבלי קרן סעיף 2         (וועדת התביעות) ויוצאי המחנות והגטאות, לזכאי הרשות לניצולי השואה של משרד האוצר.
   •   אנו תובעים השוואת הרנטה החודשית לכל ניצולי השואה ל-100% הרנטה הגרמנית.
   •   הטיפול בניצולי השואה חייב להיות תחת קורת גג אחת ובאחריות כוללת של המדינה.
  אדוני ראש הממשלה, אנו רוצים להזכיר לך שהסכם השילומים שנחתם ב-10.9.52 מנע כל אפשרות מאיתנו להגיש   ישירות תביעת פיצויים מגרמניה ובכך פגעה המדינה ולקחה מאיתנו את זכות הקניין של ניצולי השואה, זכות שהינה   בסיסית ואלמנטרית של אזרחיה במדינה דמוקרטית.      

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

07/11/2012
העצומה השיגה 500 חתימות!
29/08/2012
העצומה השיגה 100 חתימות!
16/08/2012
העצומה נפתחה