גן ילדים בשכונת פריחת הניסנית

אין תמונה

מספר חתימות

60
 
74  

לכבוד:ראש המועצה מר איתמר רביבו

             הנדון :פתיחת גן ילדים בבית מגורים בשכונת ''פריחת הניסנית''

הובא לידיעתנו כי קיימת תכנית לפתיחת גן ילדים בחסות המועצה בבית מגורים בשכונת פריחת הניסנית בשנת הלימודים הקרובה .

הרינו להביא לידיעתך כי תושבי שכונת ''פריחת הניסנית'' מתנגדים בכל תוקף לפתיחת גן ילדים בשכונה, במבנה ובמקום שלא מיועדים לכך. למותר לציין את הפגיעה האנושה בשיגרה ובאיכות חיי תושבי השכונה.

ובאנו על החתום תושבי שכונת פריחת הניסנית.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

03/07/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
03/07/2019
העצומה נפתחה