נשות הכותל - לא בכותל שלנו!

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 2 חתימות.
פורסם בתאריך: 12/12/2023
 

נשות הכותל מקיימות בעזרת הנשים בכותל תפילה מדי ראש חודש, חלקן עטויות בטלית או בתפילין, ולעיתים תוך עימותים עם מתפללות אחרות שמנסות למנוע מהן להתפלל ברחבה ולהוציא ספרי תורה בשביל קריאות התורה שלהן.

נשות הכותל רואות במאבקן בהדרת הנשים – שליחות. הקבוצה נאבקת על זכותן של נשים להתפלל בקבוצה ובקול, לקרוא בתורה, להניח תפילין ולהתעטף בטליתות ב"עזרת הנשים" בכותל המערבי.

הן נאספות בכותל גם במועדים נוספים בלוח השנה העברי והן אינן מזוהות עם זרם ספציפי ביהדות או עם קבוצה פוליטית כלשהי. הן מתפללות עם סידור תפילה מיוחד שהן חיברו, היחיד בעולם המותאם לתפילה משותפת של כל הזרמים ביהדות.

הבעייתיות שבכך:

לפי ההלכה אין שום סיבה לפעילותן של נשות הכותל וזה אפילו נוגד עקרונות חשובים ביהדות. הנשים לא מצוות במצוות אלו ויש להם את המצוות שלהם. אי אפשר להמציא הלכות בלי רב מוסמך ולהשתמש בתפילין וספרי תורה קדושים כל כך מדעה עצמית, במיוחד במקום ציבורי, יהודי וקדוש כל כך.

פתרון: לקבוע חוק בבגץ שימנע את הפעילות הזאת בכותל ושימוש בחפצים קדושים כל כך שלא לפי ההלכה!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו