דורשים מנובל אנרג'י שקיפות וניטור אוויר על גבי האסדה

דורשים מנובל אנרג'י שקיפות וניטור אוויר על גבי האסדה

מספר חתימות

1,236
 
2,000  

אנו דורשים מנובל אנרג'י:

*הסדרת מערך ניטור רציף ושקוף על גבי האסדה.בפועל -השבוע, נובל אנרג'י מבטלת במפתיע סיור שהוכן עבור ראשי רשויות, חברי מליאת חוף הכרמל ואנשי מקצוע מהתחום.

* מערך ניטור האוויר הרציף על גבי האסדה אינו מוסדר וקיים חשש מהותי מצד הרשויות ואזרחי המדינה כי האסדה תפעל ללא מערך ניטור אפקטיבי ושקוף.אנו קוראים לנובל אנרג'י לעצור את דרך ההתנהלות שלהם ולעבור להתנהלות שקופה וסביבתית.

ציר הזמן של העצומה

11/11/2019
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
07/11/2019
העצומה השיגה 500 חתימות!
06/11/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
05/11/2019
העצומה נפתחה