קריאה להשאיר את מנכ"ל כלל יורם נווה בתפקידו

קריאה להשאיר את מנכ"ל כלל יורם נווה בתפקידו

מספר חתימות

397
 
100  

לכבוד:

דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ

המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת

נשיא לשכת סוכני הביטוח- מר ליאור רוזנפלד

אנו סוכני הביטוח העובדים עם חברת כלל אשר מוקירים ומעריכים מאוד את הדרך שעשתה החברה בשנים האחרונות בהנהגת מר יורם נווה מנכ"ל החברה,עובדי החברה המסורים שעובדים עימו למען ציבור המבוטחים שמענו דרך כלי התקשורת בתדהמה על הרצון להחליפו וזאת על אף התפקוד המצוין זמינותו ועשייתו הרבה של מר נווה הותיק והמסור למען כח ההפצה צמחיתה של החברה והענף כולו. 

אנו, החתומים מטה, מכירים ומוקירים את שירותו היוצא מגדר הרגיל של מר נווה, בכל פניה, בקשה והשגה.נדגיש כי כל פנייה אל מר נווה תמיד מתקבלת בחיוך בסבר פנים ונשקלת בכובד ראש, וכל בעיה באה על פתרונה בצורה מקצועית,ראויה,מקצועית ואמינה.

אנו החתומים מטה מבקשים בכל לשון להשאירו בתפקידו ולמנוע  כל פגיעה או הוצאתו מתפקידו הכל כך חיוני לחברתכם ולענף הביטוח,אנו זקוקים לאנשים מוכשרים כמו מר נווה בענף ומקווים שהשכל הישר יגבר על מלחמות אגו כפי המדווח בכלי התקשורת. 

על החתום:

סוכני הביטוח העובדים עם כלל חברה לביטוח,עובדיהם ובעלי תפקידים נוספים

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

15/05/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
15/05/2020
העצומה נפתחה