הכרה בהישגי נשים בספורט

אין תמונה

מספר חתימות

53
 
50  

נשים בישראל מקופחות בהשוואה לגברים, במיוחד בתחום הספורט ובהכרה סביב הישגיהן. זאת בניגוד למובטח בהכרזת העצמאות, ולכן נפגעות זכויותיהן לשוויון ולכבוד. חקרנו את הבעיה, ולמדנו שע"פ היסוד החוקתי- הכרזת העצמאות, ולפי חוק הספורט יש להעניק לנשים הזדמנות שווה בספורט ולתמוך בספורט הנשים. משאלון עמדות שנענו ע"י אנשים המייצגים את קשת האוכלוסייה, למדנו שישנה מודעות למצב בקרב רוב האוכלוסייה. לכן אנו רוצים להעלות את המודעות למצב ולהגיע למצב של ״שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור״ ובו יווצר שווין בהכרה סביב הישגיהן של נשים בספורט.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

16/06/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
16/06/2020
העצומה נפתחה