מבקשים את הציון של רבי נחמן לאדמת ארץ ישראל

מבקשים את הציון של רבי נחמן לאדמת ארץ ישראל

מספר חתימות

274
 
14,800  
אנו מבקשים מכל הגורמים לשקול את העברת ציון רבי נחמן שבאוקראינה לאדמת ארץ ישראל, בצורה עניינית ולא להכנע לגורמי לחץ אנטרסנטים. יחד עם זאת אין בכוונת חתימתנו להפעיל לחץ על אף גורם, אלא החתימה היא גילוי דעתנו: שאנו מעוניינים וחפצים שציון רבי נחמן יהיה בארץ ישראל, ובתפילה לעת רצון. אנו חפצים שעד ראש השנה הקרוב, הנושא יעמוד על שולחן הדיונים בכנסת ובבתי הדין, לדון בנושא בצורה עניינית ורצינית. כי על פי המבואר בספרים של רבי נחמן ועל פי ההלכה, אין שום סיבה שלא להעלות את הציון לארץ ישראל. וההפך, זו מצווה גדולה. וזה גם אנטרס כלכלי וציוני. העלאת הציון לארץ ישראל תמנע המון עוגמת נפש וגנבות לאור היום. ויאפשר להמוני ישראל מכל העולם להגיע לצייון הנכסף.  ההתנגדות של גומרים ב\\\\\\\\\\\\\\"ברסלב\\\\\\\\\\\\\\" נובע: א. במקרה הטוב: מסברות הנובעות ממספר רעייונות ב. במקרה הפחות הטוב: דעות אנטי ציונייות [סאטמריים]  ג. גרוע מכל: אנטרסים אישיים של שליטה וממון רבלרעיון הבאת הציון לארץ ישראל יש תמיכה רחבה של פוסקי הלכה ושל תלמידי רבי נחמן. וגם מתוך הספרים של רבי נחמן יש המון ראיות שכך צריך לעשות. וכאמור חתימתנו אינה לכפות את הרעיון אלא לכפות דיון ענייני, ובו ישתתפו שני הצדדים, עד להכרעה.דף פייסבוק \\\\\\\\\\\\\\"אני רוצה את רבי נחמן בארץ\\\\\\\\\\\\\\"  http://www.facebook.com/nanach4yדף פייסבוק \\\\\\\\\\\\\\"כולנו חברים נ נח\\\\\\\\\\\\\\" 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/03/2013
העצומה השיגה 100 חתימות!
08/03/2013
העצומה נפתחה