רפורמה בחוק ההפלות

רפורמה בחוק ההפלות

מספר חתימות

663
 
10,000  

הנדון: שינוי חוק ההפלות בישראל.  חוק ההפלות במסגרת מדיניות עידוד הילודה בישראל, אוסר על נשים להפיל את עוברן ודורש מהן לעמוד מול ועדה להפסקת ההיריון שתקבע את גורלן. אישה שמסרבת לעבור ועדה להפסקת היריון מסתכנת בעונש מאסר או קנס כספי. חוק ההפלות מוכרח לעבור שינוי מהותי ועיקרו - לאפשר לכל אישה להחליט על גופה ועל רחמה שלה.

מדיניות עידוד הילודה בישראל מאפשרת קיום חוקים שמרניים מימי המנדט הבריטי כדוגמה חוק ההפלות. החוק אוסר לנשים לעבור הפלה, אלא אם הן מתייצבות בפני ועדה אשר סוקרת את מצבן הפיסי והנפשי כדי לגבש החלטה. מדיניות זו פועלת באופן שיטתי והופכת את הנשים לפונקציה רחמית, ומצמצמת את תפקידן במרחב הביתי. שינוי חוק ההפלות אשר פועל במתכונתו הנוכחית משנות ה-60 פוגע בזכות האישה על גופה, ועובר על חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו.

 האלנטרנטיבה המוצעת היא לשנות את חוק ההפלות ולאפשר לכל אישה להפיל ללא תנאי וללא ועדה. הנשים תוכלנה לבחור היכן הן רוצות להפיל, דרך בתי חולים ציבוריים או בתי חולים פרטיים. נוסף על כך, בחירתה של האישה תלווה במידע אמין, אובייקטיבי ונגיש אשר יופץ על ידי הרשויות ועמותות בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה. כמו כן, במקביל ינקטו צעדים הסברתיים על אמצעי מניעה לאוכלוסיות מוחלשות ולבני נוער.

פרוטוקולים על מדיניות הילודה בישראל מתוך הכנסת:

1. פרוטוקול על הקשר בין אגודת אפרת לבין הממשלה -

https://www.nevo.co.il/law_html/law103/15_ptv_497977.htm

2. פרוטוקול על התפיסה המדינית כלפי הפלות -

www.box.net/shared/kjm9k3w0sk 

3. פרוטוקול נוסף על התפיסה המדינית כלפי הפלות -

https://fs.knesset.gov.il/11/Committees/11_ptv_452256.DOC

4. פרוטוקול מדיניות מניעת הפלות בישראל -

https://www.nevo.co.il/law_html/law103/maamad2010-01-12.htm

5. פרוטוקול נוסף של מדיניות מניעת הפלות בישראל -

https://oknesset.org/meetings/3/3/334539.html מחקרים:

1. מחקר מקיף על סוגית ההפלות - https://din-online.info/pdf/mht6-7.pdf

2. למידע רחב - הספר ״הפלות כסוגיה מושתקת בישראל״ | דלילה אמיר.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

27/09/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/09/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/09/2021
העצומה נפתחה