מחזירים את הביטחון לנגב!

מחזירים את הביטחון לנגב!

מספר חתימות

307
 
10,000  

בס"ד

מיגור תופעת הנשק הבלתי חוקי בישראל

מטרת המסמך

מטרת המסמך להציע מדיניות הכוללת מטרות ואמצעים  למיגור תופעת  הנשק הבלתי-חוקי בכדי להותיר הלכה למעשה מחוץ לגדרות ממשלתיים אך ורק נשק מפוקח שניתן מטעם זרוע ממשלתית, ברשות ובסמכות, המיועד לביצוע מטלה או בהרשאה לאחזקה ותפעול מבוקרים.       

כל כלי נשק שאיננו אחד מאלה יחזור לידי זרועות המדינה, בהתנדבות או בכפייה.

רקע קצר

בספר "שלטון ומרדנות" טוען המחבר רוברט תומפסון ששימש כיועץ בריטי מומחה לשלטונות במלאיה בתקופת המרד הקומוניסטי שם.

כי הוא מצא מדד טוב לאמוד את עוצמת המדינה אל מול עוצמת המורדים הגרילה והפשיעה שמתנהלת נגדה: המדד הוא גניבת כלי נשק ופריצה לבסיסי צבא ומתקני משטרה.

המאפיין המרכזי של  כוחה של מדינה הוא  במונופול שיש לה על הפעלת כוח  קטלני ונשק בישראל, כל עוד מצליחה המדינה לשמור על נכסים אלו ניתן לומר כי היא עדיין שולטת בשטח הלכה למעשה בעוד עלייה בתופעת פריצות למתקני צבא וגניבות נשק מסמלת את היחלשותה הריבונית והתחזקות הגורמים החותרים.

לצערנו מזה תקופה ארוכה מאד, חל בישראל כירסום מתמיד במונופול זה. והמצב מחמיר והולך.

למעשה על פי המדד של תומפסון ניתן לקבוע כי מדינת ישראל בשנת 2021 מצויה בתהליך התפרקות מתקדם.

היסטוריה אחרונה

בתקופה האחרונה  ניתן למנות את האירועים הבאים:

 1. בתאריך ה 03/02 -מחנה צריפין-התגלתה פריצה לימ"ח מבה"ס 6023 -נתגלו חוסרים ב 113 ערכות נשק.
 2. 04/02 - מחנה שדה תימן- ניסיון גניבה מכוח מגדס"ר גבעתי במהלך מטווחים נתפסו 3 בדואים.
 3. 05/02 גדוד קשר פדם(373)- מחנה נתן- פריצה למספר מחסנים נגנב ציוד כללי.
 4. 08/02- מחנה שדה תימן-דווח אודות פריצה לכיסויי הח"י בגדחה"ן של חטיבה 84 -מבדיקה ראשונית נגנבה תחמושת מסוג קליעית( האירוע עדין מתנהל בשטח ע"י חוקר מז"פ).
 5. בלילה בין ה-7 ל 8 לפברואר, פריצה למחנה קציעות

בשעה 04:00 + - חדר אדם לשטח הנטוש בין מחנה קציעות למחנה נחל רביב, הפורץ חדר כ100 מטרים עד שהגיע למכולה ריקה נכנס לתוכה כדי לחפש ציוד ויצא מהבסיס

הפורץ חנה כ500 מטרים דרומית לציר אדגרד, הפורץ עבר ברגל את התנ"ט וחדר למחנה

את האירועים הללו יש לצרף לאירוע חדירת ובריחת  פורץ בדואי למחנה חיל האוויר האסטרטגי בנבטים  ולסך כל הפריצות והגניבות שאירעו השנה שהבולטות שבהם גניבת מאה אלף כדורים מבסיס צאלים, ריקון  מכולות בהן אופסן ציוד רגיש כולל מכשירי קשר ומצפינים שהיו שייכים ליחידה מבצעית גם כן מצאלים וגניבה חמורה של עשרות כלי נשק מנשקיית בסיס גיבור שבקריית שמונה. לתחושה כללית של חוסר אכיפה וריבוי מקרי גניבות ופריצות והתגברות הן במידת התכיפות והן במידת הנועזות של הפושעים.

הדברים הגיעו לכדי שיא שלילי ובלתי נתפס בחומרתו, כאשר בליל שישי בתחילת חודש פברואר פרצו לבית ביישוב מבודד בדרום 3 תושבי ביר-הדאג׳ ותקפו מינית ילדה בת 10 במיטתה.

הצעה

המצב החמור המתואר לעיל  נובע מחולשה מופגנת של מערכת אכיפת החוק , מחוסר הרתעה של כללי הענישה הקיימים וכן כתוצאה מן העובדה שהסמכויות שבידי המשטרה והצבא לבצע בפועל מעצר או להשתמש בכוח אלים כמעט ואינן קיימות (בפועל אין גיבוי מערכתי וחוקי לאותם יחידים העומדים בחזית והם לא נתפסים כגיבורים אלא דווקא כעבריינים ונשפטים בידי המערכת )

אנו דורשים יישום סט של תקנות לשעת חירום שיאכפו מרגע אישורן ועד להודעה חדשה  כאשר המצב בשטח ישופר. תקנות לשעת חירום אלו בדומה לתקנות הנהוגות במצבי חירום אחרים ישאו אופי תקיף יותר:

1.שלב ההחלטה וההכרזה- החלטת ממשלה ו/או קבינט בטחוני בסוגייה העקרונית

הכרזה רשמית  ופומבית ע"י נציגי הממשלה האמונים על כך, נציגי הכנסת, וראשי הרשויות המקומיות הנבחרים  על כך שהמדינה הינה בעלת המונופול היחיד על נשק וחלוקתו.

2.שלב האיסוף-מיד לאחר ההכרזה  כל כלי נשק מכל סוג שהוא שנמצא מחוץ לאחזקה של גוף מדינתי או בהרשאתו מבטל כל זכות קיימת, טבעית או מוקנית לאדם או לאדמה שבה נמצא הנשק, לאמור:כל אדם, גוף או קבוצה (מכל חלקי האוכלוסיה והמגזרים בישראל)  חייב להפקיד את כל הנשק שמצוי ברשותו לידי משטרת ישראל עד מועד נקוב, תוך יומיים, ביוזמתו. כל אזרח ישראלי חייב לעודד ולסייע בהחזרת הנשק בכל יכולתו ולדווח למשטרת-ישראל באם לא הצליח. הנשק ייאסף תחילה בבניין הרשות המקומית תוך שמירת כללי בטיחות נאותים [צה"ל/משטרת ישראל] ויעבור במרוכז לידי קציני משטרת ישראל שימונו לכך.

3.שלב הסנקציות ו"סיר הלחץ"- בתום תקופה מסויימת, במועד שתקבע ממשלת-ישראל יסתיים שלב האיסוף וכל מי שמחזיק בנשק לא-חוקי או הקרקע שבה נמצא נשק לא-חוקי [כולל מוסלק באדמה] מועדים לסנקציות כדלהלן: המחזיק בנשק או בעלים של הקרקע מאבדים את זכאותם לאזרחות וכל הזכויות המוקנות מכוח האזרחות, רשימה חלקית: תעודת-זהות, דרכון, רשיון נהיגה, רישיון לעסוק במקצוע שמחייב רישיון, הפסקת העסקה בכל גוף ממשלתי/מוניציפאלי/ציבורי, ביטול אוטומטי של כרטיסי אשראי, פקיעת כל סוגי הביטוח, ביטול כספי העברה מביטוח לאומי, הקפאה של זכויות פנסיוניות וקופות מקצועיות למשך 10 שנים, ביטול משכנתאות ומימוש הנכסים, הפקעה של רכבים, ביטול רשיונות עסק ומניעת חידושי רישיון מכל סוג שהוא.קרקע שבתחומה נמצא נשק בלתי-חוקי, מעליה או מתחתיה, תופקע מרשות הבעלים ותשמש לצרכי ציבור. לא נמצא ייעוד ציבורי לקרקע וכל שעליה ומתחתיה, תעמוד בשיממונה ללא שימוש במשך 10 שנים ממועד ההפקעה. כל שימוש בקרקע יהווה עבירה פלילית שענישה בצידה.

4.שלב המבצע- בתום תקופת ההכרזה משטרת ישראל תפתח במלחמה יזומה למיגור נשק בלתי-חוקי. ככלל, מבצעי הפשיטות והסריקות יעשו באמצעות הכוחות הרגילים של משטרת-ישראל (אין צורך בשלב הראשון להקים יחידות ייעודיות) המבצע יחל בישובים שלמשטרת ישראל יש מודיעין לגביהם . כאשר ההגיון המבצעי הבלעדי הינו מיגור תופעת הנשק הבלתי חוקי. ביישוב שנבחר יוחל 'שטח צבאי או משטרתי זמני' .

יופעלו יחידות משטרתיות, מודיעיניות וצבאיות בהתאם לצורך המבצעי בהיקף רחב כדי לסרוק במקביל מבנים ומקומות מחבוא רבים ככל האפשר ביישוב הנתון  באופן יסודי לטובת איתור הנשק, התחמושת וכל אביזר אלים והחרמתו.

תפיסת בעלי הנשק, משתמשי הנשק או בעלי הקרקע והטלת סנקציות שנסקרו למעלה.

על כל הפרעה לפעולות אלה (במיוחד בשלבי המבצע הראשונים), יש להגיב בכוח בלתי-פרופורציונלי כולל ירי במידה וישקף איום לאנשי הרשות המבצעת או לרכושם. 

כך, במסגרת התדריך לאוכלוסייה בשטח הצבאי, יש להורות על שמירת ריחוק מתמיד של 20 מטר מכל שוטר או חייל או איש אכיפה, אלא אם שוטר הורה אחרת למילוי פעולה מסייעת למבצע.

במסגרת המבצע למיגור נשק בלתי-חוקי ניתן ורצוי יהיה לנצל הזדמנות בכדי לפעול להסדרת חוקיות בכל המובנים האחרים, להלן רשימה חלקית:

 • תשלום כל החובות העומדים כנגד תושבים בשטח הצבאי [מימוש הוצאה לפועל]
 • תשלום כל המסים שבעלי קרקע, נכסים, עסקים, יחידים חייבים למדינה.
 • בדיקת בעלות של כל סוגי הרכבים בשטח הצבאי והחרמת רכבים גנובים או גריטה של חסרי רשיון.
 • השמדה פיזית של משחתות רכב.
 • הריסה או 'הלבנה' של בנייה חריגה.
 • מדידה של גבולות חלקות אדמה, בכלל זה הסרה של פלישות לקרקע שכנה.
 • בדיקת עמיד בפקודת בריאות העם של עסקים הנתונים לפיקוח של פקודה זו.
 • ועוד.

בקצרה, המבצע עשוי להיות שעת כושר מוצלחת למימוש כל החוקים, התקנות, חוקי-העזר הרשותיים, הוראות השעה והצווים המצויים בקובץ המשפטי של מדינת-ישראל.

5.בנוסף ובמקביל -שלב החקיקה- ייצור אבחנה מהותית  בחוק המתייחסת לקונטקסט של כל אירוע הקשור בהפרת החוק בנושא הנידון ומבחינה בין אירוע על רקע פלילי לבין אירוע על רקע בטחוני כאשר כל אירוע הכולל כניסה לשטח צבא או משטרה (כולל שטחי אש)  או אירוע בו התפתח חשד מול בן מיעוטים כי הוא עוסק בפח"ע כולל סיוע לפח"ע או גניבה בהקשר בטחוני יתפס כאירוע בטחוני בחוק שבו הסמכויות העומדות בפני השוטר; החייל והאזרח הישראלי מתרחבות ומקיפות יותר ומאפשרות לו התמודדות טובה בכדי שתגן על חייו חיי הסובבים והציוד הבטחוני של ישראל:

 • הענקת תמיכה וגיבוי מערכתית וחוקית לכל חייל שוטר או אזרח ישראלי המשתתף בבלימת אירוע על רקע בטחוני.
 • שינוי נהלי פתיחה באש למקלים יותר בניסיונות לעצור גניבות ופורצים על רקע בטחוני.
 • ענישה חמורה למורשעים בעברות על רקע בטחוני.

נספח- אין לנו ברירה אחרת אנו מצויים במלחמת קיום

הבחירה הינה בין השתנות  יזומה, סדורה, מוכנה מראש ומקיפה שמוכרחה להתרחש כעת  לבין מה שעתיד להפוך להיות חלילה מלחמת-אזרחים כפויה בעיתוי ובתזמון הכי הפחות מתאים, אולי גם במהלך מלחמה גדולה עם אוייבים חיצוניים.

בין קטבים אלו, עדיף ליזום מהלך מקיף עכשיו לביסוס ריבונותה של מדינת ישראל בשטח ההפקר. הריבונית שכן התמודדות מתפרצת עם הבעיה על כל גודלה במהלך מלחמה בעיתוי כפוי תהיה אכזרית לאין-שיעור, קטלנית ביותר ועם השלכות חמורות והרות גורל.

כללי המבצע המקיף זהים לעקרונות המלחמה הקלאסיים:

 דבקות במשימה לאור המטרה,

יוזמה והתקפיות, רוח לחימה, תחבולה, הפתעה, ריכוז המאמץ, מיצוי הכוח, רציפות והמשכיות, עומק ועתודה, אבטחה, פשטות.

ישראל מוכרחה להתייחס ברצינות תהומית למבצע זה ולקחת  את הסיכונים אף כי עלולות להתרחש  טעויות מבצעיות.

מבצע זה יש להכין היטב בכל המישורים כאשר דוגמה נכונה להכנות מערכת הביטחון לבמצע בקנה מידה דומה הינה ההערכות  להתנתקות  מגוש קטיף.

כמו כן יש להכין קמפיין הסברה לקהל בארץ ובעולם ולקחת בחשבון כי בכל מקרה תתקבל ככל הנראה ביקורת קשה בדעת הקהל הבינלאומי. אך זהו כאמור הרע במיעוטו. אנו מצויים בסכנה קיומית וכך יש לראות את הדברים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

23/02/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/02/2021
העצומה נפתחה