SOS חתמו להתנעת פעולה רב לאומית מחייבת נגד ההתחממות ואסונות הטבע הקשים ממנה

אין תמונה

מספר חתימות

11
 
1,000  
פורסם בתאריך: 10/01/2020
 

הפעם אסון השיטפונות אצלנו כתוצאה מההתחממות העולמית הסתכם ב-7 הרוגים ונזק כספי עצום לרכוש. בפעם הבאה זה עשוי להיות הרבה יותר גרוע. למעשה אין אפשרות לחזות בדיוק איזה אסון נחווה בפעם הבאה ואת כמות הנפגעים שיהיו.   העולם ממשיך להתחמם ואסונות הטבע הקשים(ביניהם השיטפונות האחרונים בישראל, ההצפה בעיר ונציה, ריבוי בסופות רוח קטלניות בעולם, שרפות הענק באוסטרליה שלא מצליחים לכבות, ארצות הברית ועוד ועוד אסונות בעקבות ההתחממות שרק הולכים, מחמירים ,פוגעים וקוטלים המוני אנשים בעולם כולל הפעם גם בישראל. לכן חייבים לפעול כולנו מידית, בדחיפות וביתר מוטיבציה להניע שיתוף פעולה אמנה ורגולציה בין לאומית מחיבת ומעשית להפחתה מוחלטת של פליטות גזי החממה שגורמים להתחממות ואפשר גם אפשר (כפי שכבר הצליחו מס מדינות באירופה להגיע לרמת פליטות גזי חממה אפס). וזאת על ידי עידוד ורגולציה משמעותית למעבר לנסיעה ברכבים לא מזהמים כגון על חשמל או מימן. יצור חשמל בעזרת אנרגיות נקיות לחלוטין ומתחדשות בלבד כגון גרעיניות, שמש, מימן,רוח, הידראוליות, גלי-ים וכ"ו. אחרת אני, את, אתה, אתם, כולנו, ילדינו,ילדי העולם, האנושות כולה תמשיך להיפגע מאסונות טבע קשים ואיומים יותר ויותר. לכן חתמו והחתימו ושתפו כמה שיותר ליצור לחץ לפעולה מסיבית (ובעיקר של מנהיגי העולם כולל מנהיגי ישראל) משמעותית דרסטית ומידית לעצירת אסון ההתחממות העולמי ואפשר. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו