העלאת מודעות למחירים הגבוהים של תעודות כשרות בירושלים

העלאת מודעות למחירים הגבוהים של תעודות כשרות בירושלים

מספר חתימות

153
 
150  

לכבוד שר הדתות יהודה לייב מימון שלום רב!

אנו תלמידות בית ספר רעות ערות לבעיה יום יומית הפוגעת בהרבה מן האזרחים בעיר. 

במסגרת מטלות ביצוע באזרחות חקרנו את מחירי תעודות הכשרות בירושלים והגענו לממצאים הדורשים התייחסות. הרבנות הראשית היא הגוף היחיד הרשאית לחלק תעודות כשרות, לכן היא מרשה לעצמה לדרוש מחירים מופרזים

לרבנות הראשית בישראל מונופול על הענקת תעודות הכשרות לעסקים בישראל. מונופול זה, או בלעדיות הרבנות הראשית בהענקת תעודת הכשרות בישראל נובעת עפ"י חוק איסור הונאה בכשרות משנת 1983 בו נקבע שרק הרבנות הראשית או מי שהיא הסמיכה לכך רשאי להעניק תעודת כשרות לעסק.

הרבנות היא הגוף היחיד אשר רשאי להעניק את השירות שנקרא כשרות. מצב זה מוביל לירידה באיכות השירות, להתנהלות כושלת ועליית מחירים כמפורט מטה:

  1. על-פי דו"ח מבקר המדינה לשנת 2015, ישנן בישראל כמויות המוערכות בעשרות אלפי טונות בשנה של פירות וירקות הראויים למאכל אדם, מושמדים, נטמנים באתרי פסולת, מטעמי כשרות שונים (תרומות ומעשרות, איסור ערלה, שנת שמיטה) ללא ידיעה מלאה על היקף התופעה של משרד החקלאות, מועצת הצמחים, המשרד לשירותי דת או רשות הציבור.
  2. הרבנות היא המעניקה למועצות המקומיות השונות את הסמכות להנפיק תעודות כשרות. בראש כל מועצה מקומית עומד רב שמתחתיו פועלת רשת של משגיחים. הרגולטור אשר אמור לפקח על עבודתם של המשגיחים - המשרד לשירותי דת, אינו מפקח בצורה מספקת, וכתוצאה מכך, למשגיחים אוטונומיה בנושא הכשרות, הם הופכים לשריפים מקומיים וקובעים בעצמם את הדרישות למתן תעודת כשרות.
  3.  עקב חופש עבודתם של המשגיחים, במקרים רבים הם אינם מקפידים על נהלי הרבנות הראשית וכך יצאו אל הצרכנים תוצרים באיכות ירודה.
  4. לא רק תעשיית המזון נפגעת ממונופול זה, אלא גם התיירות בישראל - חלק מהמלונות אשר מעוניינים בהחזקת תעודת כשרות מחויבים להעסיק 3 משגיחים - משגיחי בוקר, ערב ושבת. למשגיחים אלה ניתנת יד חופשית בהשגחה, הם דורשים חדרים ללינה, לעתים אף למשפחתם , ועוד. עלויות אלה מגיעות לכ-15% מסך הוצאות בתי המלון. הוצאות אלה מובילות לעליית מחירי חבילות הלינה.
  5. מצבים כגון החמרת דרישות על מקומות מסיומים, העדפות לספקים מסוימים, התנהלות בחוסר שקיפות של הרבנות ויצירת מחסומים למוצרים ויצרנים קטנם - כלומר התנהלות לא יעילה אשר גורמת לעלויות גבוהות במזון המסתכמות ב-300 מיליון שקלים.
  6. בנוסף על התשלום הישיר למשגיח הכשרות על השגחתו והכשרת הכלים, על בעלי העסקים לשלם מחיר מופרז על אגרה שנתית העלול להגיע עד לכ-15,000 ש"ח.

כל אלה מביאים לעלייה במחירי תעודות הכשרות במסעדות בירושלים. מחירים אלו פוגעים בנו, ציבור הצרכנים.

אנו החותמים על עצומה זו קוראים לממשלה וחברי הכנסת להציע שינוי בחקיקה בהקדם האפשרי ייעל את התנהלות הרבנות ופעילותה, ויספק תקציב שיסבסד את ההוצאות על מנת להוריד את העלויות.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

27/06/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
25/06/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
25/06/2019
העצומה נפתחה