מורים נגד עוז לתמורה: התנגדות לרפורמה וליישומה בכפייה.

מורים נגד עוז לתמורה: התנגדות לרפורמה וליישומה בכפייה.

מספר חתימות

3,498
 
5,000  

אנו החתומים על העצומה, מורות ומורים בחינוך העל יסודי מכל הארץ מתנגדים מהותית להסכם "עוז לתמורה" במתכונתו הנוכחית, וסבורים שההסכם פוגע בנשמת אפו של מקצוע ההוראה ומרע משמעותית את תנאי עבודתנו ואת שכרנו. השכר לשעה ירד פלאים ותנאי הפנסיה שלנו הורעו.

המצוקה המתעוררת בימים אלה בחדרי המורים היא אמיתית ויש להתייחס אליה בכובד ראש. מצוקה זו קשורה קשר אמיץ לתחושתם המוצדקת של חלק גדול מהמורים כי הולכו שולל על ידי מי שחתם "בשמם" על ההסכם הקיבוצי. (האם הסכם קיבוצי שנחתם על ידי ארגון לא דמוקרטי תקף? האם הסכם קיבוצי שפוגע בזכויות בסיסיות שלנו כעובדים תקף?)

אנו דורשים ממשרד החינוך, מהמרכז לשלטון מקומי, מחברי הכנסת (בעיקר חברות הכנסת כי עיקר הנפגעות הן נשים!)  ומכל הצדדים האחרים להסכם הקיבוצי הכללי בחינוך העל יסודי ,לכבד את התחייבותו המפורשת של ארגון המורים כלפי ציבור המורים, טרם חתימת ההסכם, לפיה ההצטרפות לרפורמת "עוז לתמורה" תהיה וולונטארית ולא תכפה על המורים!כפועל יוצא מכך, אנו דורשים כי יבוטל לאלתר הסעיף בהסכם הקיבוצי המחייב את המורים בחינוך העל יסודי להצטרף לרפורמה לאחר שלוש שנים ואת הפגיעה במעמדם ובקידומם של המורים שלא חתמו על ההסכם, ולשחררם מהכורח לחתום על רפורמה הפוגעת במעמדם שכרם ותנאיהם הפנסיוניים.כמו כן, יש להפסיק את מסע הלחצים המתנהל בימים אלה בבתי הספר השונים במטרה לכפות על המורים שאינם רוצים בכך, להצטרף להסדר, שלא מרצונם החופשי. פגיעה חמורה בזכויותיהם הבסיסיות של המורים כבני אדם במדינה דמוקרטית. מורים מובילים ומקצועיים שהעזו להביע התנגדותם הלגיטימית להסכם נפגעים , ניטלות מהם תוספות ריכוז וגמולים וקידומם מעוכב מתוך תפיסה שאינם ראויים להוביל אחרים. כמו כן, מסתבר שמורים וותיקים נדרשים לעבוד יותר ממורים צעירים על פי תנאי הרפורמה בזמן שלפני הרפורמה הסכמה משרתם ב 20-22 שעות בלבד. מורים וותיקים שהמתינו שנים להטבה בשכרם... הושפלו בהסדר החדש הם עובדים יותר ומקבלים פחות בהשוואה לתנאיהם בעבר.אנו דורשים מכם לכבד את רצונם של המורים שנכנעו למסע הלחצים והצטרפו לרפורמה, אך נמלכו בדעתם זמן קצר לאחר מכן ומבקשים שלא להצטרף לרפורמה, לא לכפות עליהם את תנאי הרפורמה שלא כדין. צעד מסוג זה יגרום לטובי המורים שלנו לפרוש ממערכת החינוך הציבורית ולהקלט במוסדות חינוך פרטיים. אנו סבורים שעלמשרד החינוך לזמן מורים אלה לוועדה העוסקת בהטמעת "עוז לתמורה" לשמיעת טיעוניהם ולטיפול בהם. למען הסר ספק, דרישה זאת מתייחסת גם אל המורים המלמדים בחינוך העל יסודי השייכים להסתדרות המורים (בנוסף למורי הארגון) ,מתנגדים לרפורמת "עוז לתמורה" ומחוייבים לה אף כי אינם רואים עצמם כמיוצגים כלל על ידי ארגון המורים העל יסודיים.  אי לכך אנו קוראים להנהלת הסתדרות המורים לפעול לאלתר להפסקת הפגיעה במורים בחטיבות העליונות המשלמים דמי חבר להסתדרות המורים. אנו מצפים מכם לעמוד לצידם של המורות והמורים העומדים בתוקף על דעתם שלא להצטרף לרפורמת "עוז לתמורה", כך שיוכלו להמשיך ולעסוק בהוראה במתכונת שקדמה לרפורמה.  אנו קוראים לכם לפתוח בשיח עם המורים המסתייגים מההסכם ברמה האופרטיבית וברמה העקרונית. מהלך זה חיוני מכיוון שכפיית ההסכם על המורים מהווה צעד המסכן את פעולתה התקינה של מערכת החינוך. זאת ועוד, ארגון המורים נחשב לארגון המייצג אותנו, אך למעשה פוגע בנו קשות ומאחר שלא מתקיימות בארגון בחירות אמיתיות , אין רוטציה, אין שקיפות ובקרה ציבורית אנו שוקלים לבדוק אם אכן ניתן להגדירו כארגון יציג בתנאים אלה, כך לצערנו גם בהסתדרות המורים. לפיכך , אנו מציבים לנו כחזון את איחוד שני הארגונים ויצירת ארגון יציג חזק ודמוקרטי לחלוטין בו כל מורה מצביע ומשפיע, והרוטציה הכרחית. ========================================================================================================================================================================================================================

העצומה הועלתה לרשת בספטמבר 2011 -  מורים רבים הוחתמו על רפורמת 'עוז לתמורה' בכפייה ונתקלים בבעיות הקשורות בגובה משרה, גמולי השתלמויות, דרגות, פיטורין וצמצומי משרות, עבודה ללא שכר, פגיעה בפנסיה ושכר שלא מגיע בזמן ובמלואו אף פעם!  שרי חינוך באו והלכו, גילו המון רצון טוב, הקשיבו אך בפעול כלום לא נעשה.  רפורמת עוז לתמורה הוכיחה סופית שלארגון המורים לא אכפת מהמורים, שלצערנו עדיין משלמים מיסי חבר ומקווים לישועה. מאבק המורים שמתעורר ב- 2016 משמח את כולנו, אף פעם לא מאוחר. נקווה שמורים ומורות יתלכדו ולא יתפצלו לתת קבוצות , מהלך שימוטט את המאבק כפי שקרה בעבר. חייבים לשנות את מעמד המורים בישראל, העצומה לרשותכם, ישר כוח!

========================================================================================================================================================================================================

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

03/02/2014
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
19/10/2012
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
02/01/2012
העצומה השיגה 500 חתימות!
19/09/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
14/09/2011
העצומה נפתחה