פניה ליועה"מ לממשלה - לא להעמיד את מוחמד בכרי לדין

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 1,149 חתימות.

Letter to the Attorney General: Don't prosecute Mohammed Bakri [English after Hebrew]אל מר יהודה ויינשטייןהיועץ המשפטי לממשלה

 

א.נ.

 

באמצעי התקשורת פורסם כי הנך שוקל להגיש תביעת דיבה נגד השחקן ואיש הקולנוע מוחמד בכרי, בשל סרטו "ג'נין ג'נין". אנו החתומים מטה קוראים לך להימנע מכל פעולה שכזאת, העלולה להוות פגיעה קשה ובלתי מוצדקת לחלוטין בחופש הביטוי במדינת ישראל.

 

ברצוננו להזכירך כי בית המשפט העליון דן בנושא זה מספר פעמים, במסגרות שונות, ובכל המקרים הגיע להחלטה שלא לנקוט כל פעולה נגד בכרי וסרטו. ענן התעמולה והטיעונים הרגשיים שנצברו סביב סרט זה מקשים להבחין בעובדות המוצקות: מוחמד בכרי הגיע לעיר ג'נין בתקופה מיד לאחר כיבושה מחדש בידי צה"ל בשנת 2002, אסף עדויות מצולמות מפי תושביה, ושיבץ אותן בסרט שהכין כדי להביאן בפני הציבור בישראל ובעולם. אין כל הוכחה כי מי מהאנשים שעדויותיהם נכללו בסרט שיקר ביודעין – ואפילו אם עדויות יתגלו כשקריות, בודאי שאין הוכחה כי בכרי היה ער לשקריותן כאשר כלל אותן בסרטו.

 

אכן, אין ספק כי מוחמד בכרי לא הכין ולא התיימר להכין סרט "מאוזן" המבטא את עמדות כל הצדדים לגבי מה שהתרחש בעיר ג'נין בחודש אפריל 2002, אלא סרט המבטא ביודעין ובמפורש את עמדות הצד הפלסטיני, ולכל הצופה בסרט ברור וידוע כי בכך מדובר. אין ספק כי חיילים מסוימים שנלחמו בג'נין חולקים בצורה בוטה וחריפה על דרך הצגת הדברים בסרט. אין ספק כי זכותם המלאה להביע את מחאתם על הצורה שהוצגו הדברים בסרטו של מוחמד בכרי ולנסות לפרסם ולקדם את גרסתם שלהם למאורעות - והם אכן עשו ועושים כך בהרחבה רבה. בשום אופן אין זו זכותם לנסות להשתיק ולמחוק את הגרסא הפלסטינית ולהפוך את גרסתם לגרסא המותרת היחידה ואין בלתה. מאד לא ראוי כי אתה, כממונה על שמירת החוק בישראל, תיתן יד לנסיונות כאלה.  

 

ראוי להזכיר כי במדינת ישראל פורסמו ומתפרסמים בלי הרף - בסרטים, בספרים ובצורות רבות אחרות - תיאורים של קרבות ואירועים שונים בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני המבטאים אך ורק את גרסתם של חיילי צה"ל שהשתתפו באותם אירועים, מבלי לתת שום מקום וביטוי לעמדתם וגרסתם של הפלסטינים שהיו שם. מן הסתם, ישנם מקרים לא מעטים בהם פלסטינים עשויים לראות סרטים וספרים שכאלה כמסולפים ביותר ואף כמוציאים את דיבתם של פלסטינים מסוימים ו/או של הפלסטינים כעם. ואולם לא ידוע כל מקרה בו הגיעו טענות כאלה לכדי משפט דיבה נגד עושי הסרט ו/או החיילים שעדויותיהם נכללו בו. רצוי מאד שגם בכיוון ההפוך לא יגיעו הדברים לכדי כך. 

 

To Mr. Yehuda WeinsteinThe Attorney GeneralDear SirIn the media it was reported that you are considering filing on behalf of the state a libel suit against the actor and filmmaker Muhammad Bakri, because of his film "Jenin, Jenin". We, the undersigned, urge you to refrain from any such action, which would constitute a severe and unwarranted violation of the Freedom of Expression in Israel. We would like to remind you that the Supreme Court had deliberated on this issue several times, in different settings, and in all cases reached a decision not to take any action against Bakri and his film. A cloud of propaganda and emotional arguments has accumulated around this film, making it difficult to distinguish the salient facts. Mohammed Bakri had arrived in the city of Jenin in the immediate aftermath of its re-conquest by the IDF in 2002, collected testimonies of its residents, and included them in the film he made, with the intention of presenting them before the Israeli and international public. There is no evidence that any of the people whose testimonies were included in the film knowingly lied - and even if some testimonies are proven to be false, there is certainly no evidence that Bakri was aware of this when he included them in his film. There is no doubt that Muhammad Bakri had not produced, nor claimed to produce, a "balanced" film expressing all divergent versions of what happened at Jenin in April 2002. He knowingly and explicitly made a film expressing the Palestinian point of view, and anyone coming to watch this film is well aware of it. There is no doubt that some IDF soldiers who fought in Jenin strongly disagree with the film's presentation of events. They have the full and undoubted right to express their protest at Mohammad Bakri's film and to do all they can to publicize and promote their own version of events; this, in fact, they did and go on doing, extensively. But in no way do they have the right to attempt silencing and wiping away the Palestinian version of events, so as to make their own version the one and only narrative which is "authorized" and allowed to circulate. It is highly unfitting that you, placed in charge of upholding the Rule of Law in Israel, would lend your office to any such attempt.It is worth mentioning that in the State of Israel there have been published, and continue to be published, countless accounts - in books, films and many other forms - of past battles and incidents in the history of the Israeli-Palestinian Conflict. Often, such accounts are based solely on the testimonies of Israeli soldiers, without giving any place or attention to the version of Palestinians who were there. Obviously, in many such  cases Palestinians might strongly object to the presentation of events in such books and films, even to the point of considering this presentation  to be libelous of specific Palestinians and/or of Palestinians in general. Still, there is no known case in which such assertions have reached the Israeli courts in the form of a libel suit, against the filmmakers or the soldiers whose testimonies were published. Nor should this  happen in the opposite direction.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

03/06/2012
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
13/05/2012
העצומה השיגה 500 חתימות!
10/05/2012
העצומה השיגה 100 חתימות!
09/05/2012
העצומה נפתחה