תמיכה בנפגעים

אין תמונה

מספר חתימות

244
 
200  

"כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה"

אנו רוצים להביע את תמיכתנו הבלתי מסוייגת במי שהשמיעו את קולם המושתק של מי שנפגעו מינית בקשת.

ההתכחשות וההשתקה הן קרקע לפוגענות מתמשכת ואינן משרתות את הטיפול בבעיה חמורה זו.

קהילה בריאה מוקיעה מתוכה באומץ ובנחישות את מי שבחר לפגוע בגופו ובנפשו של ילד. 

דפוסי חשיבה של האשמת הקורבן וטיפול שלא דרך הערוצים הנדרשים הן חטא חמור כלפי הנפגעים ואף עבירה על החוק.

לפגיעה מינית השלכות כבדות על חייהם של הקורבנות וההתמודדות עם השלכותיה הקשות, השבר באמון, החרדות והפחדים מלווה את הקורבן לכל אורך חייו. 

לתגובת הסביבה ועמדתה יש השפעה מכרעת על יכולתו של הנפגע לספר על הפגיעה ולהשתקם.

אנו קוראים לקהילת היישוב והנהגתה לקחת את ההזדמנות הזו בשתי ידיים ולאמץ שיח פתוח וגלוי בנושא מתוך הכרה בריבוי המקרים ובטיפול הלקוי בנושא.

על ההנהגה לנקוט עמדה גלויה וחד משמעית של תמיכה בנפגעים, קידום מוגנות מינית והוקעת עברייני מין מתוכה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

28/06/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
28/06/2020
העצומה נפתחה