מתמחי השירות הציבורי-פניה ללשכה

מתמחי השירות הציבורי-פניה ללשכה

מספר חתימות

169
 
500  

שלומות, לאור תקנות החרום במשק הישראלי עקב נגיף הקורונה, החליטו ראשי השירות הציבורי וגופים נוספים כי המתמחים במשפטים יוצאו לחופשה מרוכזת עד לאחר הפסח. זאת ללא התייחסות למעמדם המיוחד של המתמחים לאור הצורך לעמוד בכללי לשכת עורכי הדין לעניין רציפות ההתמחות. עצומה זו נועדה לאיסוף חתימות לטובת פניה מוסדרת ללשכת עורכי הדין, של נציגות רחבה ככל האפשר של מתמחי השירות הציבורי, בבקשה להכניס סייג נוסף לכללי הלשכה (כללי לשכת עורכי-הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תשכ"ב-1962) ולפיו ימי החופשה הכפויה לא יכללו במניין 30 ימי ההעדרות הקבועים לשם השלמת ההתמחות. אנא מלאו פרטיכם ואלה יצורפו לנייר העמדה שיוגש ללשכה. ככל שנקדים לאסוף חתימות כך יועבר הנייר ללשכה ויגדל הסיכוי כי קולנו יישמע והחלטות לעניין עתיד התמחותינו תילקחנה בשיתוף עימנו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

23/03/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
23/03/2020
העצומה נפתחה