סוף לעבדות בשירות הרפואי

סוף לעבדות בשירות הרפואי

מספר חתימות

1,804
 
10,000  

סוף לעבדות בשירות הרפואי מחאת דור הרופאים הצעירים, כנגד העסקתם בבתי החולים בתורניות הנמשכות 26 שעות ברצף "עולה מדרגה" – בני משפחה ואזרחי המדינה מצטרפים למחאה.

אנא חתמו על העצומה המצורפת המיועדת לשר הבריאות ויו"ר ההסתדרות הרפואית.

לכבוד                                                                                                     שר הבריאות מר יולי אדלשטייןיו"ר הסתדרות הרופאים פרופ' ציון חגי

הנדון: רופאים מתמחים -הקץ להעסקה פוגענית

למעלה מעשור שנים מנהל דור הרופאים של מדינת ישראל- סטודנטים, סטאז'רים ומתמחים כאחד, מאבק בלתי פוסק, להכיר בזכותם היסודית והלגיטימית לא רק לעבודה בתנאים הוגנים וסבירים תוך שמירה על בריאותם הפיזית והנפשית, כבודם, ואיכות חיי משפחתם, אלא אף הזכות לתת שירות רפואי לציבור המטופלים ברמה ראויה וללא סיכון.

אי הצלחתם (עד כה) במאבק כה חשוב זה, הינו עדות מוחלטת לכישלון מקבלי ההחלטות של מערכת הבריאות ובתוכם מנהלי בתי החולים, תחתם מועסקים (או ליתר דיוק מועבדים), דור הרופאים הצעירים.

קשה להבין כיצד קובעי המדיניות , מוכנים להשלים עם העובדה כי עבודה כה חשובה של מתן שירות רפואי החובק בתוכו לעיתים סוגיות של הצלת חיי אדם, כיצד שירות שכזה יינתן בתנאי עבודה שכאלה, תנאים הפוגעים לא רק בגוף ונפש של הרופאים אלא מסכנים באופן ממשי את בריאותם של המטופלים.

הגיע הזמן כי מתכונת זו של תורנויות רצופות של 26 שעות תתבטל מן העולם ויחול שינוי מהותי במערכת הבריאות בתחום המטפלים (הרופאים) ובכך כמובן גם נעלה את רף הטיפול בחולים.

הסתתרותם של מקבלי ההחלטות, מנהלי בתי החולים כמו גם אנשי משרד הבריאות והעומד בראשם, מאחורי העובדה כי קיים צו המאפשר להעסיק את המתמחים 26 שעות רצופות בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אינה סבירה ואינה אפשרית עוד בימינו אלה.

הגיע הזמן שטענות הנשמעות לבקרים מפי בכירים רבים במערכת כגון: "אם אנחנו יכולנו לעמוד בכך גם הדור הצעיר יעמוד בזה..." ייעלמו גם הם מהשיח הציבורי בנושא.

העובדה שבעבר רופאים  ראו בעבודה הנמשכת מעבר לשעות סבירות כמין "..אצילות.." אינה מהווה צידוק ולו במקצת לפגיעה כה קשה בזכויות הן של הרופאים המתמחים והן של המטופלים.

בשם ציבור משפחות המתמחים, ואזרחים רבים, אנו קוראים לכם מנהלי המערכת וקובעי המדיניות, להפעיל את סמכותכם ולקבל את ההחלטות הנדרשות לשינוי מצב בלתי סביר זה, בין היתר יישום  תקופות הניסוי (פיילוט) לקידום קיצור התורנויות בבתי החולים.

אין ספק כי החלטות לא קלות אלה יצריכו שילוב ידיים ופעילות משותפת של מנהלי בתי החולים אל מול משרד הבריאות, אך זה תפקידכם ולכך נבחרתם.

אל תתנו "לעבדות" להמשך אף לא יום אחד מיותר.

אנו בני משפחות המתמחים נמשיך לתמוך ולפעול לטובת ילדנו דור הרופאים הצעירים, ולסייע בכל דרך לרבות השבתת המערכת כולה, ככל שיידרש.

חתומים:

בני משפחות המתמחים

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/01/2021
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
07/01/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
07/01/2021
העצומה נפתחה