התנגדות לתוכנית המתאר לצור הדסה

אין תמונה

מספר חתימות

1,713
 
2,500  

אני החתום/ה על עצומה זו תומך/ת בהתנגדות ועד צור הדסה ועמותת תושבי צור הדסה לתוכנית מתאר לישוב ובין היתר:

 א.    אני מתנגד/ת למתן היתר בניה להקמת שכונות חדשות בישוב עד שיבוצע בפועל פתרון תחבורה לירושלים.

ב.     אני מתנגד/ת להעברת תנועה בין עירונית במרכז הישוב, אני תומך/ת בהצעה להקים מעקף לתנועה מסביב לצור הדסה.

ג.     אני קורא/ת לועדה להתאים את תכנון הישוב לאופי הישוב ולצרכי תושביו, לרבות עיבוי הפרוגרמה למוסדות ציבור ולשירותים, אי פגיעה בשטחי הפארק המרכזי והקמת מסלולי אופניים וספורט.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

11/07/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
07/07/2017
העצומה השיגה 500 חתימות!
06/07/2017
העצומה השיגה 100 חתימות!
06/07/2017
העצומה נפתחה