הבעת התנגדות של תושבי מועצת משגב לפריסת תאורת לד ותשתית ל 5G

הבעת התנגדות של תושבי מועצת משגב לפריסת תאורת לד ותשתית ל 5G

מספר חתימות

עד כה נאספו: 137 חתימות.

אנחנו קוראים לראש מועצת משגב דני עברי לעצור את המהלך של מעבר יישובי משגב לתאורת לד ולהכנת תשתית ל 5G.

ברצוננו להביע בזאת את דאגתנו לבריאותנו ובריאות ילדינו כתוצאה מחשיפה לתאורת הלד והשפעות הקרינה מרשת ה5G העתידה לבוא לפתחנו. 

חקרנו את הנושא ונחשפנו למידע מצד מדענים וחוקרים מובילים בתחום שיש בו עילה מספקת לדאגתנו. אנו מבקשים בזאת מהמועצה שלא לפרוס תאורת לד ביישובינו. 

ידוע לנו שהדבר כרוך בהעדר הפחתה בעלויות החשמל. עם זאת, בריאותנו חשובה יותר!

אנו מבקשים מהמועצה לחקור את הנושא בדיונים פתוחים לציבור ולהביע התנגדותה לתשתית זו, לפחות לשנים הקרובות, עד שיצטברו מספיק נתונים מחקריים מגופים מדעיים בלתי תלויים, על השפעתה של רשת זו על בריאות האנשים והשלכותיה על הסביבה ממקומות בארץ ובעולם.

אנו מוצאים חשיבות רבה בקיומם של אזורים בארץ שיהיו נקיים מהשפעות אלו ויהוו קבוצת ביקורת למחקר בתחום וקוראים בזאת למועצה להשאיר את משגב נקייה מהשפעות קרינה אלו.

מצורפים בזאת קישורים למחקרים של אנשי מדע ורפואה המתנגדים לתאורת הלד ול5G.

כמו כן, מצורפת רשימה של ערים ומדינות בעולם שכבר הביעו את התנגדותן באופן רשמי.

מה זה דור 5?

כיצד תאורת לד משפיעה על הבריאות שלנו?

פניה למועצת משגב - מסמך להורדה

תיעוד נזקי קרינה - מסמך להורדה

התנגדות ערים ומחוזות ברחבי העולם - מסמך להורדה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

27/07/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
26/07/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
23/07/2020
העצומה נפתחה