הסכם החלב - אסון לאומי

אין תמונה

מספר חתימות

0
 
300  
פורסם בתאריך: 08/04/2019
 

אנו הרפתנים החתומים על עצומה זו מצהירים בזאת: 

  1. הסכם החלב שנחתם ב 10.18 אינו תקף ואינו יכול לשמש כבסיס לדיונים עתידיים על הענף.
  2. כל הסכם עתידי לענף חייב להגיע לאישור מגזרי בהסכם לזכות הוטו וההסכמות בין המגזרים.
  3. ועד הרפתנים (המונה 300 רפתנים) מתנגד להסכם.
  4. שולחן החלב ומאיר צור מתנגדים וכבר הודיעו באופן פומבי כי אין להסכם כפי שהוא שום תוקף.
  5. אנו קוראים לליכוד השורות כנגד כל הסכם חיסול לענף החלב המפואר והמתקדם בעולם. אין לכך שום הצדקה.
  6. יש וניתן להגיע לחלופות ראויות עליהן תתקיים הצבעה חוקית בכל מגזר.
  7. יש עתיד לענף החלב אם נשנה את דרכנו - זה תלוי בנו.

הרפתנים  

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו