והאמת והשלום אהבו!

אין תמונה

מספר חתימות

2
 
101  
פורסם בתאריך: 16/01/2021
 

אנו, ראשי ישיבות ות"ח עצומים ממגוון פלגי המגזר ממרכז הרב ועד הר המור, שמענו בזעזוע גדול ובדאגה רבה כי אש המחלוקת אחזה בקצה המחנה. נפל דבר בישראל, נפלגה הארץ ונתפרדה החבילה. את ארצי חילקו! 

ממקור הקודש ובלב דואב אנו פונים בקריאה קדושה לאברהם אליצור וצוד בדיחי: וכי כך למדנו מרבותינו? השכחנו דברי חז"ל זכרונם לברכה עה"פ 'חבור עצבים אפרים הנח לו' וכולי? 

יזכרו נא שליחינו כי רב המאחד על המפריד וכי תאוות הלייקים משותפת לכל הצדדים במידה שווה. 

"והאמת והשלום אהבו" 

"והאמת שאין אמת אחת או שתיים" 

"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" 

- - פסוקים בנאליים נוספים - - 

גם אני מצטרף להנ" ל ( _ )

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו