תקינת המיילדות - מיילדת לכל יולדת!

תקינת המיילדות - מיילדת לכל יולדת!

מספר חתימות

3,933
 
10,000  

לכבוד

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו שר הבריאות מר יעקב ליצמן שר האוצר מר משה כחלון

שלום רב,

אנו, המיילדות העובדות בחדרי לידה ברחבי המדינה, פונות אליך מתוך מצוקה מקצועית ומתוך דאגה לשלום היולדות הנמצאות בטיפולינו. אין ברצוננו לבקש העלאה בשכרנו ואין בכוונתנו לקדם אינטרסים אישיים אלא לשנות לאלתר את מדיניות התקינה בחדרי לידה. תקינת המיילדות בחדרי הלידה בישראל נקבעה על בסיס חישוב של תקן מיילדת אחת לכל 161 לידות בשנה. חישוב זה מבוסס על המלצות וועדת פולצ'ק, משנת 1984. מאז, המיילדות, הרפואה, המשפט ודרישות הציבור השתנו לעין ערוך. משמעות הדבר היא - שמיילדת אחת מטפלת בו זמנית בשלוש יולדות בלידה פעילה.כל בית חולים נלחם ומתמודד עם המצב בדרך משלו – אחד באמצעות שימוש בקרן מחקרים, השני ע"י שימוש בתקנים המיועדים למחלקות אחרות, השלישי עם מימון פרטי ועוד....במדינות המפותחות של ה-OECD, כל יולדת זוכה לטיפול ממיילדת צמודה. כאשר מיילדת נדרשת לטפל בשלוש יולדות במהלך לידה פעילה, היא איננה יכולה לספק את הטיפול הבטוח, השלם והמלא המגיע לכל יולדת ומלוויה. מעבר לכך, לעתים קרובות אנו לא שולטות במצב הנדרש בכל החדרים ומוצאות עצמנו דוחות טיפול של תמיכה ומענה לכאב בלידה בחדרים, בשל היותנו עסוקות בטיפול עם מצבי קדימות רפואית גבוהה יותר. לאור כל הנאמר, קיים מצב של מסוכנות, חוסר בטיחות, תסכול, אכזבה ושחיקה גבוהה בקרב המיילדות המתבטאת בעזיבת המקצוע ויציאה לעבודה בקהילה. אנו, כולנו כאחת, פונות אליכם לשנות לאלתר את מדיניות התקינה בחדרי לידה.

ארגון המיילדות בישראל

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

30/11/2017
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
14/11/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
13/11/2017
העצומה השיגה 500 חתימות!
13/11/2017
העצומה נפתחה