רופאים מאוחדים נגד הפילוג

אין תמונה

מספר חתימות

13
 
5,000  
פורסם בתאריך: 14/10/2021
 

אנו החתומים מטה, רופאים ורופאות מכלל המקצועות הרפואיים הנמצאים בשלבים שונים בקריירה, פונים בזאת למשרד הבריאות בבקשה שלא לדון באף מתווה שאינו כולל תכנית הבראה כללית למערכת הבריאות בישראל.

תכנית זו צריכה לכלול את מגוון הנושאים הדורשים טיפול במערכת הבריאות בישראל, ביניהם הגדלת מספר התקנים, קיצור התורנויות, שיפור תנאי העסקת הרופאים (לרבות העלאת השכר), שיפור הכשרת המתמחים ועוד ועוד...

אנו תומכים באופן עקרוני בצורך לבצע שינויים משמעותיים במערכת הבריאות בישראל, אך מתנגדים בתוקף לקיום דיונים ומשא ומתן עם קבוצות המייצגות רק חלקים מאוכלוסיית הרופאים והרופאות- דיונים שיובילו לפתרונות חלקיים בלבד. בכדי להימנע ממצב זה, אנו קוראים למשרד הבריאות להתייחס אל אוכלוסיית הרופאים כאל גוף אחד ולהימנע מדיון עם מי שאינו רואה עצמו כמייצג את כלל אוכלוסיית הרופאים!

אנו מצרים על הפילוג שנוצר בין קבוצות הרופאים השונות. בחתימתנו כאן אנו פונים למנהיגי הארגונים השונים להפסיק לתקוף זה את זה (באופן המבזה את המקצוע) ודורשים הליכה מאוחדת לעבר שינויים שיבוצעו בראייה מערכתית, שקולה, כוללת ורחבה ויבטיחו עתיד טוב יותר למטופלים ולמטפלים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו