מיצוי זכויות הבנייה בשטח המיועד למעונות בכניסה לגרשון אבנר

מיצוי זכויות הבנייה בשטח המיועד למעונות בכניסה לגרשון אבנר

מספר חתימות

194
 
300  

אנו החתומים מטה,, מבקשים *למצות את מלא זכויות הבניה*, בשטח המיועד למעונות בתחילת הרחוב ולבנות שלוש קומות, ע"מ לאפשר לנו, חלל רב תכליתי לשימוש תושבי הרחוב (לכינוסים, ארועי תרבות, לבני הגיל השלישי וחוגים ולתפילות במקום באופן *זמני*)

והכל מהטעמים דלהלן,

1. רחוב גרשון אבנר אוכלס לפני כעשר שנים ללא כל מבני ציבור.

2. הרחוב מנותק גאוגרפית מארמון הנציב ומארנונה ומהווה שלב א' של שכונת מורדות ארנונה.

3. תב"ע 7984, הקצתה שטחים ברחוב למבני ציבור, ברם לא נבנה אף אחד מהם וכולם הפכו לחניונים זמנים. (ישנה מצוקת חניה אדירה ברחוב)

4. המשאב הנדרש ביותר ברחוב, הינו מבני ציבור.

5. יש להבין שהקרקע עליה נבנים המעונות הינה *הקרקע היחידה* האפשרית לבנית מבני ציבור ולכן ראוי למצות את הזכויות, ע"מ לאפשר עוד שימושים וכן לא למנוע בנייתם בעתיד ע"י תכנון שאינו מותאם לתוספת עתידית.

6. ע"מ לסבר את האוזן, ולשם הדוגמא נכון, תושבי גרשון אבנר התפללו עד לפני הקורונה בבית אחד התושבים. מאז הקורונה ועד היום הם נודדים, בין לובי לחניונים.העניין יוצר סיכסוכים בין השכנים הדתים וחילונים, סיכסוכים אשר איש אינו מעוניין בהם. כל זאת עד שייבנה משכן הקבע.

9. אנו מבקשים לעצור את הבניה לאלתר ולאפשר מבחינה תיכנונית ומעשית בנית קומות נוספות ולכל הפחות הכנה לקומות עתידיות/ תכנון ממצה זכויות, באופן מיידי. ועד מורדות ארנונה ותושבי רחוב גרשון אבנר

מצ"ב חתימות התושבים -

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

16/10/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
15/10/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
14/10/2021
העצומה נפתחה