תכנית למניעת התפשטות שריפות יער בטבעון - בחינה מחודשת

תכנית למניעת התפשטות שריפות יער בטבעון - בחינה מחודשת

מספר חתימות

861
 
500  

16/06/2015

לכבוד: מר דוד אריאלי, ראש המועצה

העתקים: מר יאיר אדם, מנכ"ל המועצה

  חברי מליאת המועצה

הנדון: תכנית למניעת התפשטות שריפות יער בטבעון – בחינה מחודשת

אנו, תושבי טבעון החתומים על מכתב זה, פונים אלך באופן אישי כראש המועצה, בבקשה לבחון מחדש את התכנית למניעת שריפות שהוכנה עבור טבעון, וליישם במקומה תכנית שתמזער את הפגיעה בנוף ובטבע הסובב את הישוב.

לאחרונה פורסם כי הוכנה תכנית למניעת התפשטות שריפות בוואדיות סביב היישוב וכעת מתקיימים מהלכים להשגת מקורות מימון ליישומה. אנו מברכים על הטיפול בנושא חשוב זה ועל קידום תכנית שנועדה להגן על חיי התושבים ועל רכושם. 

על פי הידוע לנו מהפרסומים בנושא, התוכנית מתבססת על הרחבת דרכי הביוב הקיימות וכיסוח הצמחייה משני צדי הדרך, ליצירת רצועות סטרילית ברוחב 10 מטרים, ללא כל צמחייה. רצועות סטריליות כאלה ללא צמחייה יבוצעו גם לאורך דרכי הביוב שאינן צמודות לבתי התושבים ומפרידות ביניהם לבין הוואדיות. המשמעות של פעולה זו היא פגיעה אקולוגית ונופית קשה, שתפגע באופן בלתי הפיך בצביונה הייחודי של טבעון כישוב השוכן בהרמוניה ודו קיום עם יער האלונים הסובב אותו. ליער האלונים הסובב את טבעון ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר, כאחד השרידים האחרונים ליערות אלון התבור שאפיינו את האזור בעבר, ובמיוחד לנוכח הצטמצמות שטחו של היער בשל פיתוח מואץ של כבישים, תשתיות וישובים באזורנו. בנוסף, הרחבת דרכי הביוב תהווה פתח לפגיעה נוספת בשטח על ידי העברת תשתיות נוספות לאורכן.

אנו סבורים כי תכנית שכזאת מרחיקת לכת ואינה מוצדקת בבחינת עלות תועלת, בכל הקשור למניעת שריפות. דרך ברוחב 10 מטרים ממילא אינה אפקטיבית לעצירת התפשטות שריפה מאחר והאש יכולה לדלג  למרחקים של עשרות מטרים, ולתנועת כבאיות חופשית מספיקה דרך ברוחב מרבי של 5 מטרים עם מפרצונים.

הטיפול למניעת התפשטות שריפות, באזורי ממשק בין בתי התושבים לואדיות ולאורך דרכי הביוב, צריך להתמקד במיגור עצי אורן דליקים, מיגור ריכוזי צמחים פולשים (כגון אזדרכת וקיקיון) וגיזום סבכי מטפסים (בעיקר קיסוסית קוצנית וזלזלת).

ייחודה של קרית טבעון הוא בהון הטבעי המצוי בשטחה – יער וחורש (ביחד עם ההון האנושי) שנותן שרותי חינם של נוף, טבע, תיירות , ספורט אתגרי והשראה רוחנית. חובה עלינו לשמור על מתנת הטבע בה התברכנו ולמזער את הפגיעה בסובב אותנו.

אנו מבקשים כי התכנית תעודכן בהתאם ותועבר לבחינה מקצועית ולאישור משרד פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות.  

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

24/09/2015
העצומה השיגה 500 חתימות!
28/06/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
17/06/2015
העצומה נפתחה