לכל חוקרת יש שם

לכל חוקרת יש שם

מספר חתימות

2
 
500  
פורסם בתאריך: 04/08/2019
 

  

הגברת תמר בלומנדל- לינק

 יו"ר ועדת הקיטלוג הבין אוניברסיטאית,

 האוניברסיטה העברית י"ם.

שלום רב,

לאחר שעבודת המסטר שלי עלתה לאתר הספריה המרכזית של אוניברסיטת תל-אביב, הסתבר לי, להפתעתי הרבה, כי אני מוגדרת  כ-מחבר ולא כ-מחברת. לדעתי, אין כיום מקום לאפליה מסוג זה. אי לכך, פניתי לד"ר נעמה שפטלוביץ, מנהלת הספריה המרכזית באוניברסיטת תל אביב, וקראתי לה לשנות את המצב הקיים. בתגובה, העבירה מנהלת הספריה המרכזית את הטיפול בנושא לידיה של הגברת תמר טוב, האחראית על מדור מיון וקטלוג בספריה המרכזית וגם חברה בועדת הקיטלוג הבין אוניברסיטאית.

תשובתה של הגב' תמר טוב הייתה קצרה ומאכזבת מאד. לדבריה, ההחלטה להשתמש במחבר=מחברת היא של ועדת הקיטלוג הבין אוניברסיטאית, והסיבה לכך היא אך ורק עקב הקושי בזיהוי הזהות המגדרית של כותב/ת עבודות המסטר והדוקטורט על פי שמו/שמה ("מאחר ולבנים ולבנות יש שמות זהים קשה להם להגדיר אם זה מחבר או מחברת"). ואולם, ניתן לראות כי החלטה זו מיושמת באופן רחב יותר, וכוללת אף את כותבי ועורכי הספרים המוצגים בספריית האוניברסיטה שזהותם המגדרית ידועה, דהיינו, גם שם קיימת אותה התעלמות מציון זהותן המגדרית של כותבות ועורכות הספרים.

למיטב ידיעתנו,  בשנת 2013 פורסמה גירסא ראשונה של ספר הקטלוג האלקטרוני "אמנות הקטלוג", שנכתב על ידי פרופ' אלחנן אדלר וד"ר רחל קדר. הכותבים טענו כי קיטלוג אינו מדע אלא אמנות, "שבה יש מידה לא מבוטלת  לשיקול דעתו של המקטלג.״ אנו קוראים/ות לפיכך למחבר ולמחברת הספר ולחברות וחברי ועדת הקיטלוג הבין אוניברסיטאית להכניס לעקרונות הקיטלוג המעודכנים את השינוי המתבקש – הפרדה בהגדרת היישויות בעלות זהות מגדרית שונה.

אנחנו החתומים/ות מטה דורשים/ות מכם ליישם פתרון  כלל מערכתי- פתרון פשוט הדורש רק רצון כן וכוונה אמיתית לשינוי המצב הקיים. אנו דורשים/ות ליישם פתרון שבו ייעשה שימוש ב-מחבר/ת ו- עורך/ת  לכל דבר פרסום. בדרך זו תפתר מאליה גם בעיית הזהוי לכאורה של הזהות המגדרית של הכותב/ת או העורך/ת של מגוון הפרסומים השונים.

קיבוע המצב הקיים מנציח אפלייה מגדרית היסטורית שאין לה מקום בחברה כיום, ובוודאי שלא במסגרת כמו אוניברסיטה. ההיסטוריה מלמדת אותנו שסמנטיקה תמימה למראה כמו: מחבר=מחברת, עורך=עורכת מקפלת בתוכה אפלייה מגדרית הסמויה מן העין ומשמרת אותה. יתכן והעובדה ששפת הקיטלוג משתמשת עד היום בלשון זכר בלבד נעוצה בעובדה כי בעבר האוניברסיטה הייתה מוסד הבנוי על טהרת המין הגברי. אולם עם השינויים שחלו, מן הראוי שגם פרטיקה זו תעבור מן העולם.

ניתן לקחת דוגמא מיישומון כמו הוואטסאפ או כמו הפייסבוק המקפידים להשתמש בפנייה לשונית המתאימה עצמה לנשים ולגברים. הגיע הזמן שגם ועדת הקיטלוג הארצית הממונה על כל האוניברסיטאות ומוסדות הלימוד במדינת ישראל תצעד יחד עם כלל החברה המתקדמת אל עבר המאה ה-21.

על החתום:

  

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו