תביעה לאמץ את מגילת העצמאות כחוק יסוד

אין תמונה

מספר חתימות

214
 
100,000  

מול עוולות הממשלה - "חוק יסוד: מדינת הלאום", חוק גזעני המכפיף "דמוקרטית" ל"יהודית" בהגדרת המדינה; תקציב מדינה עם פגיעות חמורות בצדק החברתי; וסרבנות שלום עם הרחבת ההתנחלויות - אנו החתומים מטה תובעים לאמץ כחוק יסוד את מגילת העצמאות:

"...מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; ...אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים.  אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו"...                                                     דוד בן-גוריון, דניאל אוסטר, מרדכי בנטוב, יצחק בן-צבי, אליהו ברלין, פריץ ברנשטיין, הרב וולף גולד, מאיר גרבובסקי, יצחק גרינבוים, ד"ר אברהם גרנובסקי, אליהו דובקין, מאיר וילנר-קובנר, זרח ורהפטיג, הרצל ורדי, רחל כהן, הרב קלמן כהנא, סעדיה כובאשי, הרב יצחק מאיר לוין, מאיר דוד לוינשטיין, צבי לוריא, גולדה מאירסון, נחום ניר, צבי סגל, הרב יהודה ליב הכהן פישמן, דוד צבי פנקס, אהרן ציזלינג משה קולודני, אליעזר קפלן, אברהם קצנלסון, פליכס רוזנבליט, דוד רמז, ברל רפטור, מרדכי שטנר, בן-ציון שטרנברג, בכור שיטרית, משה שפירא, משה שרתוק.                                          ...ושותפי מס"דהמחנה הסוציאל דמוקרטי. כולל את/ה?במשבצת "הערות" נא לכתוב עיסוק/תואר/דרגת מיל'.                                         

 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

27/06/2013
העצומה השיגה 100 חתימות!
05/06/2013
העצומה נפתחה